xin chào

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese

[edit]

Etymology

[edit]

xin (to ask for) +‎ chào (to greet).

Pronunciation

[edit]

Verb

[edit]

xin chào (吀嘲)

 1. (polite) to cordially greet
  (Chúng tôi) xin (kính) chào quý vị và các bạn.
  We'd like to cordially welcome you to our establishment.
  • [2012, Joe Ruelle, “Tạm biệt Hello [Goodbye, Hello]”, in Ngược chiều vun vút [Whooshing toward the Other Way], Nhã Nam:
   Xin chào có trong từ điển tiếng Việt hẳn hoi, có trong hầu hết tất cả phần dịch của các sách ngoại ngữ giao tiếp, nhưng đây lại là một từ gần như tuyệt chủng trong giao tiếp hàng ngày. Chỗ duy nhất mà tôi biết nơi “Xin chào” được chính thức hóa là nhà hàng gà rán Kentucky. Và thú thật, tôi có ác cảm với nó ngay từ lần đầu nó được áp dụng hồi tôi còn học cấp hai… ‘Xin chàooo!’ Thú thật tôi không hiểu vì sao KFC lại đề ra quy định này cho nhân viên… với phong cách hiện đại, chủ đề thức ăn nhanh và trẻ trung của KFC, nói ‘Hi’ là gọn lẹ và hợp nhất với tiêu chí của nhà hàng.”
   Chuyện Nghị là người Việt viết bài ở Vancouver để ủng hộ cách chào của tiếng Anh, còn tôi là người Canada viết bài ở Hà Nội để ủng hộ cách chào của tiếng Việt chứng tỏ rằng Thái Bình Dương đang ngày càng nhỏ đi. Nhưng nước vẫn còn và mình nên trôi về vấn đề chính: từ “Xin chào” chưa ổn. Nếu cảm giác của bạn Nghị là cảm giác phổ biến (và tôi tin thế) thì phải tìm từ khác.
   Xin chào is listed in Vietnamese dictionaries and in pretty much all translations in language-learning books, but it’s virtually nonexistent in daily convos. The only place I know xin chào to be an official term is a KFC. Honestly I had a strong aversion when I was first greeted with it back in middle school… ‘Xin chàoooo!’ I just don’t see why KFC enforces this on their employees… With their brand of modern service, fast and hip food, a single ‘Hi’ would do the trick.”
   The fact that Nghị as a Vietnamese in Vancouver endorsing English greetings and I as a Canadian in Hanoi endorsing Vietnamese ones proves that the Pacific Ocean is shrinking. But the water is still there and we should drift back to our main problem: xin chào doesn’t really work. If Nghị’s feeling is common (which I believe to be the case), we need an alternative.
   ]

Usage notes

[edit]
 • This is rather artificial as a greeting and often used as a direct translation of English hello. Newsreaders and TV hosts often add kính, hence xin kính chào instead. For daily use, use chào followed by a kinship term instead.