इतिहास

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Hindi[edit]

 इतिहास on Hindi Wikipedia

Etymology[edit]

Learned borrowing from Sanskrit इतिहास (itihāsa).

Pronunciation[edit]

 • (Delhi Hindi) IPA(key): /ɪ.t̪ɪ.ɦɑːs/, [ɪ.t̪ɪ.ɦäːs]

Noun[edit]

इतिहास (itihāsm (Urdu spelling اتہاس)

 1. history
  इतिहास के विभाग में पाँच व्याख्याता हैं।
  itihās ke vibhāg mẽ pā̃c vyākhyātā ha͠i.
  There are five lecturers in the history department.
  इतिहास दोहराता है।itihās dohrātā hai.History repeats [itself].

Declension[edit]

Related terms[edit]

Further reading[edit]

Marathi[edit]

Etymology[edit]

Learned borrowing from Sanskrit इतिहास (itihāsa).

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /i.t̪i.ɦas/, [i.t̪iːas]

Noun[edit]

इतिहास (itihāsm

 1. history

Nepali[edit]

Etymology[edit]

Learned borrowing from Sanskrit इतिहास (itihāsa).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

इतिहास (itihās)

 1. history

Pali[edit]

Alternative forms[edit]

Noun[edit]

इतिहास m

 1. Devanagari script form of itihāsa (history)

Declension[edit]

Sanskrit[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From इति (iti, thus; so; like that, quotative particle) +‎ (ha, intensifying particle) +‎ आस (āsa, was, first/third person perfective), from the root अस् (as, to be). Literally, "so it has been; it was exactly as narrated."

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

इतिहास (itihāsá) stemm

 1. legend; tradition; traditional account of history; story
  • c. 1200 BCE – 1000 BCE, Atharvaveda 15.6.4:
   स॒ बृहतीं॒ दि॒शम् अ॒नु व्य् अ॑चलत् ।
   त॒म् इतिहास॒श् च पुराणं॒ च गा॒थाश् च नाराशंसी॒श् चानुव्य॑चलन् ।
   इतिहास॒स्य च वै॒ स॒ पुराण॒स्य च गा॒थानां च नाराशंसी॒नां च प्रियं॒ धा॒म भवति य॒ एवं॒ वे॒द ॥
   sa bṛ́hátīṃ diśám anú vy acalat .
   tam ítíhā́saś cá púrā́ṇaṃ cá gāthā́ś cá nā́rā́śaṃsīś cā́núvyacalan .
   ítíhā́sasyá cá vai sa púrā́ṇasyá cá gāthā́nā́ṃ cá nā́rāśaṃsīnā́ṃ cá príyaṃ dhāmá bhávátí ya évaṃ vedá .
   • 1905 translation by W. D. Whitney
    He moved out toward the great quarter; after him moved out both the itihāsá ('narrative') and the purāṇá ('stories of eld') and the gā́thās ('songs') and nārāçaṅcī́s ('eulogies'). Verily both of the itihāsá and of the purāṇá and of the gā́thās and of the nārāçaṅcī́s doth he become the dear abode who knoweth thus.
 2. heroic legend; epic

Declension[edit]

Masculine a-stem declension of इतिहास (itihāsá)
Singular Dual Plural
Nominative इतिहासः
itihāsáḥ
इतिहासौ / इतिहासा¹
itihāsaú / itihāsā́¹
इतिहासाः / इतिहासासः¹
itihāsā́ḥ / itihāsā́saḥ¹
Vocative इतिहास
ítihāsa
इतिहासौ / इतिहासा¹
ítihāsau / ítihāsā¹
इतिहासाः / इतिहासासः¹
ítihāsāḥ / ítihāsāsaḥ¹
Accusative इतिहासम्
itihāsám
इतिहासौ / इतिहासा¹
itihāsaú / itihāsā́¹
इतिहासान्
itihāsā́n
Instrumental इतिहासेन
itihāséna
इतिहासाभ्याम्
itihāsā́bhyām
इतिहासैः / इतिहासेभिः¹
itihāsaíḥ / itihāsébhiḥ¹
Dative इतिहासाय
itihāsā́ya
इतिहासाभ्याम्
itihāsā́bhyām
इतिहासेभ्यः
itihāsébhyaḥ
Ablative इतिहासात्
itihāsā́t
इतिहासाभ्याम्
itihāsā́bhyām
इतिहासेभ्यः
itihāsébhyaḥ
Genitive इतिहासस्य
itihāsásya
इतिहासयोः
itihāsáyoḥ
इतिहासानाम्
itihāsā́nām
Locative इतिहासे
itihāsé
इतिहासयोः
itihāsáyoḥ
इतिहासेषु
itihāséṣu
Notes
 • ¹Vedic

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]