ถูก

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Thai[edit]

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

ถูก (RTGS: thuk)

  1. accurate, precise.
  2. appropriate, proper, suitable.
  3. cheap, inexpensive.
  4. conformable.
  5. correct, lawful, rightful.

Antonyms[edit]

Verb[edit]

ถูก (RTGS: thuk)

  1. passive voice marker
  2. to touch or be touched.
  3. to match; to fit together.

Notes[edit]

As for Definition 1, the marker "ถูก" (thuk) is only used when the target of the action undergoes something unfavourable. For example, ถูกข่มขืน (thuk khom khuen; "to be raped"), ถูกแต๊ะอั๋ง (thuk tae ang; "to be molested"), ถูกด่า (thuk da; "to be scolded"), ถูกทิ้ง (thuk thing; "to be dumped (e.g., by a boyfriend)"), ถูกทำลาย (thuk thamlai; "to be destroyed"), ถูกนินทา (thuk nintha; "to be spoken ill of"), ถูกปฏิเสธ (thuk patiset; "to be denied"). In some cases, the marker "ถูก" (thuk) and a less formal marker, "โดน" (don), can be used interchangeably.

If the target does not undergo an unfavourable situation, the marker "ได้รับ" (dai rap) would be used. For example, ได้รับการปรับปรุง (dai rap kan prap prung; "to be improved/revised"), ได้รับแต่งตั้ง (dai rap taeng tang; "to be appointed"), ได้รับเลือก (dai rap luek; "to be selected").

However, these markers can, in general, be omitted. For example, "ภาพยนตร์นี้ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อผู้ชมทุกวัย" (phapphayon ni dai rap kan sang khuen phuea phu chom thuk wai; "this film is made for viewers of all ages") can become "ภาพยนตร์นี้สร้างขึ้นเพื่อผู้ชมทุกวัย" (phapphayon ni sang khuen phuea phu chom thuk wai; "this film is made for viewers of all ages").

Synonyms[edit]

  • (passive voice marker (for unfavorable senses)): โดน (don)