ἄναξ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: άναξ

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From earlier ϝάναξ (wánax), ϝάνακος (wánakos). Cognate with Mycenaean Greek 𐀷𐀙𐀏 (wa-na-ka) as well as Phrygian ουανακταν (ouanaktan /⁠wanaktan⁠/), Old Phrygian ϝανακτει (vanaktei), which may be an early loan from Greek[1] or from a common third source.

The further origin is unknown, but likely a borrowing from a Pre-Greek substrate language, compare Aquitanian andox.[1] Various alternative Indo-European etymologies have been proposed, including:

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

ἄνᾰξ (ánaxm (genitive ἄνᾰκτος); third declension

 1. lord, king
  1. (of men)
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 1.442–443:
    ὦ Χρύση, πρό μ’ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
    παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν
    ô Khrúsē, pró m’ épempsen ánax andrôn Agamémnōn
    paîdá te soì agémen
    Chryses, Agamemnon, king of men, sent me forth
    to bring to you your daughter.
  2. (of gods, often Apollo and Zeus)
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 3.351:
    Ζεῦ ἄνα δὸς τῑ́σασθαι ὅ με πρότερος κάκ’ ἔοργε
    δῖον Ἀλέξανδρον, καὶ ἐμῇς ὑπὸ χερσὶ δάμασσον
    Zeû ána dòs tī́sasthai hó me próteros kák’ éorge
    dîon Aléxandron, kaì emêis hupò khersì dámasson
    O Lord Zeus, grant me to punish the man who first has done me wrong,
    noble Alexander, and beat him down under my hands
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Homeric Hymn to Apollo 14–15:
    χαῖρε, μάκαιρ’ ὦ Λητοῖ, ἐπεὶ τέκες ἀγλαὰ τέκνα,
    Ᾱ̓πόλλωνά τ’ ἄνακτα καὶ Ἄρτεμιν ῑ̓οχέαιραν,
    khaîre, mákair’ ô Lētoî, epeì tékes aglaà tékna,
    Āpóllōná t’ ánakta kaì Ártemin īokhéairan,
    Rejoice, blessed Leto, since you have borne glorious children —
    the lord Apollo and Artemis strewer of arrows,
   • 458 BCE, Aeschylus, Agamemnon 513:
    νῦν δ’ αὖτε σωτὴρ ἴσθι καὶ παιώνιος,
    ἄναξ Ἄπολλον.
    nûn d’ aûte sōtḕr ísthi kaì paiṓnios,
    ánax Ápollon.
    But, in other mood, be our preserver and our healer,
    O lord Apollo.
 2. master, owner
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 1.397–398:
   αὐτὰρ ἐγὼν οἴκοιο ἄναξ ἔσομ’ ἡμετέροιο
   καὶ δμώων, οὕς μοι ληίσσατο δῖος Ὀδυσσεύς.
   autàr egṑn oíkoio ánax ésom’ hēmetéroio
   kaì dmṓōn, hoús moi lēíssato dîos Odusseús.
   [Telemachus:] But I shall be lord of our own house
   and of the slaves that godlike Odysseus won for me."

Usage notes[edit]

 • Often used to refer to Apollo. The vocative ᾰ̓́νᾰ (ána) is used only as an address to gods, for example in Ζεῦ ἄνα (Zeû ána, O Zeus).
 • The vocative ἄναξ (ánax) can be combined with the vocative particle (ô) to form ὦναξ (ônax, O lord).

Inflection[edit]

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

 • Greek: άναξ (ánax)

References[edit]

 1. 1.0 1.1 Beekes, Robert S. P. (2010) “ἄναξ, -ακτος”, in Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN, pages 98-99
 2. ^ Mallory, J. P. with Adams, D. Q. (2006) The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World (Oxford Linguistics), New York: Oxford University Press, →ISBN, page 268
 3. ^ Wodtko, Dagmar S., Irslinger, Britta, Schneider, Carolin (2008) “*h₂eĝ-”, in Nomina im indogermanischen Lexikon [Nouns in the Indo-European Lexicon] (in German), Heidelberg: Universitätsverlag Winter, pages 267, 270

Further reading[edit]