Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+3E38, 㸸
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-3E38

[U+3E37]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+3E39]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 93, +6, 10 strokes, cangjie input 竹手竹一口 (HQHMR), composition)

  1. calf
  2. bull, bullock, ox (castrated)
  3. (a variant) domesticated animals

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (32) (34) (29)
Final () (137) (137) (137)
Tone (調) Rising (X) Rising (X) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/həuX/ /ʔəuX/ /kʰəuX/
Pan
Wuyun
/həuX/ /ʔəuX/ /kʰəuX/
Shao
Rongfen
/xəuX/ /ʔəuX/ /kʰəuX/
Edwin
Pulleyblank
/həwX/ /ʔəwX/ /kʰəwX/
Li
Rong
/xuX/ /ʔuX/ /kʰuX/
Wang
Li
/xəuX/ /əuX/ /kʰəuX/
Bernard
Karlgren
/xə̯uX/ /ʔə̯uX/ /kʰə̯uX/
Expected
Mandarin
Reflex
hǒu ǒu kǒu

Definitions[edit]

  1. calf
  2. castrated bull