Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+4BA7, 䮧
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4BA7

[U+4BA6]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4BA8]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 187, +10, 20 strokes, cangjie input 十十人尸火 (JJOSF), composition𠆢)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (33)
Final () (61) (61)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦɑn/ /ɦɑnH/
Pan
Wuyun
/ɦɑn/ /ɦɑnH/
Shao
Rongfen
/ɣɑn/ /ɣɑnH/
Edwin
Pulleyblank
/ɦan/ /ɦanH/
Li
Rong
/ɣɑn/ /ɣɑnH/
Wang
Li
/ɣɑn/ /ɣɑnH/
Bernard
Karlgren
/ɣɑn/ /ɣɑnH/
Expected
Mandarin
Reflex
hán hàn

Definitions[edit]

  1. long-haired horse