Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+4DA2, 䶢
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4DA2

[U+4DA1]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4DA3]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 211 +9, 24 strokes, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

trad.
simp. 𬺍

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (29) (28)
Final () (152) (152)
Tone (調) Checked (Ø) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kʰˠɛp̚/ /kˠɛp̚/
Pan
Wuyun
/kʰᵚæp̚/ /kᵚæp̚/
Shao
Rongfen
/kʰɐp̚/ /kɐp̚/
Edwin
Pulleyblank
/kʰəɨp̚/ /kəɨp̚/
Li
Rong
/kʰɐp̚/ /kɐp̚/
Wang
Li
/kʰɐp̚/ /kɐp̚/
Bernard
Karlgren
/kʰăp̚/ /kăp̚/
Expected
Mandarin
Reflex
qia jia

Definitions[edit]

  1. to gnaw, to bite
  2. to hold in the mouth