Appendix:Dutch phrasebook

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Here are basic words and conversational phrases in Dutch:

Translation Phrase IPA pronunciation
Dutch Nederlands /'neːdərlɑns/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ (NAY-der-lahnds)
hello hallo
hoi
/hɑ'loː/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ (hah-LO)
Good morning goedemorgen /'ɣudəˌmɔrɣɛn/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ
Good afternoon goedemiddag /ˈɣudəˌmɪdɑx/
Good evening goedenavond /ˈɣudənˌɑʋɔnt/
Good day goedendag
good-bye tot ziens /tɔt 'ziːns/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ (tott-ZEENS)
How are you? (To someone you do not know) hoe gaat het met u?
How are you? (To someone you know) hoe gaat het met je?
please alstublieft /ɑlsty'blift/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ (AHL-stu-BLEEFT) (As-tu-bleeft)
thank you dank u wel /dɑŋky'ʋɛl/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ (DAHNK-u-WELL)
you are welcome graag gedaan
I'm sorry het spijt me
I don’t understand ik begrijp het niet /ɪk bə'ɣrɛip ət nit/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ (Ick beyGRAYP hett neat)
I don't know dat weet ik niet
that one die /diː/ (dee)
how much? hoeveel? /huː'veːl/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ (who-VEIL)
English Engels /'ɛŋəls/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ (ENGels)
do you speak English? spreek je Engels?
spreekt u Engels? (formal)
/sprek jə 'ɛŋəls/ invalid IPA characters ('), replace ' with ˈ (Spray-k ya ENGels)
I don't understand dat begrijp ik niet
I don't speak Dutch ik spreek geen Nederlands
yes ja /jaː/ (ya)
no nee /neː/ (nei)
I don’t know ik weet het niet /ɪk ʋet ət nit/ (Ick WAY-T hett neat)
Where is the bathroom? waar is het toilet?
I don't feel well ik voel me niet lekker
That's okay dat is goed
generic toast proost /proːst/ (proh-st)
What time is it? hoe laat is het?
I want that, please ik wil dat, alstublieft
I am [...] ik ben [...]
What is your name? hoe heet je?
hoe heet u?
Where is... waar is...
My name is [...] ik heet [...]
mijn naam is [...]
That dat
Pardon me neem me niet kwalijk
Best regards met vriendelijke groet