KKK

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: kkk

English[edit]

Proper noun[edit]

KKK

 1. Initialism of Ku Klux Klan.

Derived terms[edit]


Portuguese[edit]

Alternative forms[edit]

 • KKKK, KKKKK, KKKKKK (and so on, depending on the supposed length of the laugh)

Interjection[edit]

KKK

 1. (Internet slang, text messaging) Alternative form of kkk

Usage notes[edit]

It may express a laughter that is louder or more intense that lower-case kkk.


Tagalog[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Abbreviation of Kataas-taasang, kagalang-galang na mga Katipunan ng mga Anak ng Bayan, the full name of the Katipunan.

Proper noun[edit]

KKK

Unang watawat ng mga Katipunan na nagpapakita ng "KKK" (The first flag of the Katipunan showing the abbreviation "KKK")
 1. Abbreviation of Katipunan.
  • 1968, Jean Donald Bowen, Babasahing Panggitnang Baytang Sa Tagalog, Univ of California Press, page 153:
   [...Basahin kung ano pa ang ibang nangyari sa Katipunan.] Ang “Kataas-taasan, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan" o ang “K.K.K.“ na lalong kilala sa tawag na Katipunan, ay isang samahang lihim ng mga manghihimagsik ...
  • 1975, General [quezon] Education Journal
   Ibig sabihin nito'y hindi na kinikilala ng pamahalaan ang KKK, bagamat ang pag-iral ng mga lokal na sangay ay hindi kaagad nagwakas.
   This means the government no longer recognizes the KKK, although the implementation of local branches did not end immediately.
  • 1992, Santiago V. Alvarez, The Katipunan and the Revolution: Memoirs of a General : with the Original Tagalog Text, Ateneo University Press (→ISBN)
   Napag-usapan ang pagbabangon ng isang Alituntuning-Batas (Constitucion), bagaman mayroon na ang K.K.K., na siyang pjnagbabatayan ng mga Pamunuang Sanggunian at Balangay; mga kaugaliang sinusunod.
   Bringing up a Rule of Law (Constitution) is discussed, although the K.K.K. already have one, which is used as basis for the Leadership Council and the Balangay [barangay]; customs that are followed.