User:Wyang/ja-no-zh/filtered

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

List of non-hiragana, non-katakana, non-romaji pages having Japanese but not Chinese content, and found in either:

 • the Revised Chinese Dictionary by the Ministry of Education of ROC (traditional), or
 • CC-CEDICT (traditional and simplified).

This page uses Module:User:Wyang/filter-ja-no-zh to automatically remove pages which have been dealt with. Do an empty edit on this (save without making any changes) to refresh it.

This is a subset of User:Wyang/ja-no-zh.

List[edit]

 1. 一縷
 2. 一間
 3. 三上
 4. 三時
 5. 不動明王
 6. 不審
 7. 不注意
 8. 不滅
 9. 世尊
 10. 中形
 11. 中林
 12. 丸山
 13. 久保
 14. 乙種
 15. 二子
 16. 二輪
 17. 二進法
 18. 二階
 19. 今井
 20. 今村
 21. 代官
 22. 伊蘭
 23. 伍長
 24. 伏見
 25. 住友
 26. 体感
 27. 作意
 28. 係累
 29. 修羅
 30. 傘下
 31. 備中
 32. 億兆
 33. 光山
 34. 光昭
 35. 入閣
 36. 全開
 37. 八岐大蛇
 38. 八神
 39. 八紘
 40. 八郎
 41. 公募
 42. 六法
 43. 内田
 44. 冥界
 45. 冬山
 46. 出店
 47. 前回
 48. 加里
 49. 北山
 50. 十二時
 51. 千尋
 52. 南都
 53. 叢祠
 54. 可也
 55. 吉野
 56. 同義語
 57. 和政
 58. 品川
 59. 嚆矢
 60. 土居
 61. 在日
 62. 地底
 63. 坂井
 64. 多目的
 65. 大久保
 66. 大塚
 67. 大尉
 68. 大尽
 69. 大山猫
 70. 大庭
 71. 大林
 72. 大柄
 73. 大犬座
 74. 大社
 75. 大西
 76. 大阪府
 77. 天罰
 78. 天長
 79. 太一
 80. 女史
 81. 娑羅樹
 82. 孤棲
 83. 安倍
 84. 安藤
 85. 安西
 86. 宏志
 87. 官房
 88. 官房長官
 89. 定食
 90. 宣和
 91. 室町
 92. 宮本
 93. 宿泊
 94. 寿光
 95. 小泉
 96. 小波
 97. 小犬座
 98. 小袖
 99. 小言
 100. 尺一
 101. 局外中立
 102. 屋外
 103. 山上
 104. 山椒魚
 105. 山羊座
 106. 岩崎
 107. 川柳
 108. 工藤
 109. 巧拙
 110. 帝王切開
 111. 平屋
 112. 平山
 113. 座標系
 114. 康平
 115. 康生
 116. 強打
 117. 律儀
 118. 後天性
 119. 手帳
 120. 手摺
 121. 打撲
 122. 折角
 123. 拘束衣
 124. 拳銃
 125. 指導者
 126. 指揮者
 127. 捺印
 128. 掃除機
 129. 掏摸
 130. 推計
 131. 擬製
 132. 散見
 133. 敬之
 134. 敷設
 135. 文部
 136. 新井
 137. 新宿
 138. 旋回
 139. 昌都
 140. 明仁
 141. 明和
 142. 更訂
 143. 會澤
 144. 月面
 145. 有加
 146. 朝山
 147. 木下
 148. 木劍
 149. 本因坊
 150. 杉山
 151. 杉本
 152. 村田
 153. 条痕
 154. 松下
 155. 松井
 156. 松尾
 157. 松島
 158. 柴田
 159. 核型
 160. 核小体
 161. 桂子
 162. 梃子
 163. 森田
 164. 森羅
 165. 植田
 166. 橄欖山
 167. 橄欖岩
 168. 武勇
 169. 武田
 170. 母斑
 171. 水雉
 172. 永劫
 173. 永吉
 174. 永川
 175. 江川
 176. 池上
 177. 河村
 178. 河童
 179. 法律行為
 180. 津浪
 181. 浅草
 182. 浮上
 183. 浮浪
 184. 海女
 185. 海月
 186. 湯川
 187. 無徒
 188. 無煙炭
 189. 煙突
 190. 照準
 191. 牡牛
 192. 牡羊座
 193. 玉川
 194. 玉田
 195. 王女
 196. 現出
 197. 略字
 198. 異動
 199. 異口同音
 200. 白鼻心
 201. 皇統
 202. 監修
 203. 短調
 204. 破局
 205. 祈願
 206. 祖神
 207. 祝詞
 208. 神体
 209. 票決
 210. 私窩子
 211. 私行
 212. 秋葉原
 213. 穴居人
 214. 竹内
 215. 竹刀
 216. 竹蜻蛉
 217. 策謀
 218. 算出
 219. 箪笥
 220. 粘粘
 221. 粘菌
 222. 精一
 223. 紀行
 224. 納豆菌
 225. 純一
 226. 終曲
 227. 絨毯
 228. 緊張病
 229. 緊張緩和
 230. 美智子
 231. 義塾
 232. 翁長
 233. 船山
 234. 苦手
 235. 茅蜩
 236. 荒井
 237. 菅原
 238. 薩摩
 239. 藤本
 240. 藤森
 241. 藤野
 242. 藻玉
 243. 蝶類
 244. 被疑者
 245. 裁判所
 246. 褒美
 247. 褒賞
 248. 西村
 249. 見方
 250. 規制
 251. 親類
 252. 詐欺罪
 253. 評決
 254. 試作
 255. 調律
 256. 調達
 257. 豚犬
 258. 貴幸
 259. 貴方
 260. 買取
 261. 貸借
 262. 資生堂
 263. 赤城
 264. 赤褐色
 265. 跨線橋
 266. 踏襲
 267. 軸索
 268. 迂闊
 269. 近傍
 270. 退院
 271. 逆鱗
 272. 通信網
 273. 通学
 274. 連動
 275. 逸品
 276. 道上
 277. 道生
 278. 達生
 279. 遠因
 280. 郎子
 281. 酒井
 282. 酸鼻
 283. 醵金
 284. 野口
 285. 野村
 286. 金井
 287. 金平
 288. 金成
 289. 金木犀
 290. 金谷
 291. 銀箔
 292. 鑿岩機
 293. 長坂
 294. 長編
 295. 閉果
 296. 開運
 297. 闊達
 298. 阿井
 299. 陸行
 300. 隆昌
 301. 隆正
 302. 障子
 303. 雀羅
 304. 雀鯛
 305. 雄大
 306. 雄狐
 307. 雄猫
 308. 雅人
 309. 雅司
 310. 雲霓
 311. 青田
 312. 頂上
 313. 頂板
 314. 順守
 315. 順平
 316. 食肉目
 317. 香車
 318. 駿逸
 319. 高士
 320. 高志
 321. 高木
 322. 高義
 323. 鬼頭
 324. 鱗被
 325. 鳥屋