edellyttää

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

edeltää +‎ -yttää. First attested in Frans Ferdinand Ahlman: Ruotsalais-suomalainen sanakirja ("Swedish-Finnish Dictionary", 1865).

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈedelːytːæːˣ/, [ˈe̞de̞lˌlyt̪ːæː(ʔ)]
 • Rhymes: -ytːæː
 • Syllabification(key): e‧del‧lyt‧tää

Verb[edit]

edellyttää

 1. (transitive, usually atelic) to require, oblige, call for, make imperative (administratively)
  Synonym: vaatia
  Opintotuen saaminen edellyttää, että opiskelija suorittaa 25 [kaksikymmentäviisi] opintoviikkoa vuodessa.
  Receiving student grants requires the student to complete 25 study weeks per year.
 2. (logic, transitive, usually atelic) to presuppose, necessitate, entail, imply
 3. (transitive, usually atelic) to presume, assume, suppose
  Synonyms: olettaa, otaksua
  Edellytän, että teillä on tarpeelliset tavarat mukana, kun tulette tänne.
  I assume you have the necessary belongings with you when you come here.

Conjugation[edit]

Inflection of edellyttää (Kotus type 53*C/muistaa, tt-t gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. edellytän en edellytä 1st sing. olen edellyttänyt en ole edellyttänyt
2nd sing. edellytät et edellytä 2nd sing. olet edellyttänyt et ole edellyttänyt
3rd sing. edellyttää ei edellytä 3rd sing. on edellyttänyt ei ole edellyttänyt
1st plur. edellytämme emme edellytä 1st plur. olemme edellyttäneet emme ole edellyttäneet
2nd plur. edellytätte ette edellytä 2nd plur. olette edellyttäneet ette ole edellyttäneet
3rd plur. edellyttävät eivät edellytä 3rd plur. ovat edellyttäneet eivät ole edellyttäneet
passive edellytetään ei edellytetä passive on edellytetty ei ole edellytetty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. edellytin en edellyttänyt 1st sing. olin edellyttänyt en ollut edellyttänyt
2nd sing. edellytit et edellyttänyt 2nd sing. olit edellyttänyt et ollut edellyttänyt
3rd sing. edellytti ei edellyttänyt 3rd sing. oli edellyttänyt ei ollut edellyttänyt
1st plur. edellytimme emme edellyttäneet 1st plur. olimme edellyttäneet emme olleet edellyttäneet
2nd plur. edellytitte ette edellyttäneet 2nd plur. olitte edellyttäneet ette olleet edellyttäneet
3rd plur. edellyttivät eivät edellyttäneet 3rd plur. olivat edellyttäneet eivät olleet edellyttäneet
passive edellytettiin ei edellytetty passive oli edellytetty ei ollut edellytetty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. edellyttäisin en edellyttäisi 1st sing. olisin edellyttänyt en olisi edellyttänyt
2nd sing. edellyttäisit et edellyttäisi 2nd sing. olisit edellyttänyt et olisi edellyttänyt
3rd sing. edellyttäisi ei edellyttäisi 3rd sing. olisi edellyttänyt ei olisi edellyttänyt
1st plur. edellyttäisimme emme edellyttäisi 1st plur. olisimme edellyttäneet emme olisi edellyttäneet
2nd plur. edellyttäisitte ette edellyttäisi 2nd plur. olisitte edellyttäneet ette olisi edellyttäneet
3rd plur. edellyttäisivät eivät edellyttäisi 3rd plur. olisivat edellyttäneet eivät olisi edellyttäneet
passive edellytettäisiin ei edellytettäisi passive olisi edellytetty ei olisi edellytetty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. edellytä älä edellytä 2nd sing.
3rd sing. edellyttäköön älköön edellyttäkö 3rd sing. olkoon edellyttänyt älköön olko edellyttänyt
1st plur. edellyttäkäämme älkäämme edellyttäkö 1st plur.
2nd plur. edellyttäkää älkää edellyttäkö 2nd plur.
3rd plur. edellyttäkööt älkööt edellyttäkö 3rd plur. olkoot edellyttäneet älkööt olko edellyttäneet
passive edellytettäköön älköön edellytettäkö passive olkoon edellytetty älköön olko edellytetty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. edellyttänen en edellyttäne 1st sing. lienen edellyttänyt en liene edellyttänyt
2nd sing. edellyttänet et edellyttäne 2nd sing. lienet edellyttänyt et liene edellyttänyt
3rd sing. edellyttänee ei edellyttäne 3rd sing. lienee edellyttänyt ei liene edellyttänyt
1st plur. edellyttänemme emme edellyttäne 1st plur. lienemme edellyttäneet emme liene edellyttäneet
2nd plur. edellyttänette ette edellyttäne 2nd plur. lienette edellyttäneet ette liene edellyttäneet
3rd plur. edellyttänevät eivät edellyttäne 3rd plur. lienevät edellyttäneet eivät liene edellyttäneet
passive edellytettäneen ei edellytettäne passive lienee edellytetty ei liene edellytetty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st edellyttää present edellyttävä edellytettävä
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st edellyttääkseni edellyttääksemme
2nd edellyttääksesi edellyttääksenne
3rd edellyttääkseen
edellyttääksensä
past edellyttänyt edellytetty
2nd inessive2 edellyttäessä edellytettäessä agent3 edellyttämä
Possessive forms
Person sing. plur.
1st edellyttäessäni edellyttäessämme
2nd edellyttäessäsi edellyttäessänne
3rd edellyttäessään
edellyttäessänsä
negative edellyttämätön
instructive edellyttäen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).
* The third-person singular indicative form edellyttää does not exhibit final gemination,
unlike the first infinitive (the lemma form), even though they are spelled identically.

3rd inessive edellyttämässä
elative edellyttämästä
illative edellyttämään
adessive edellyttämällä
abessive edellyttämättä
instructive edellyttämän edellytettämän
4th4 verbal noun edellyttäminen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st edellyttämäisilläni edellyttämäisillämme
2nd edellyttämäisilläsi edellyttämäisillänne
3rd edellyttämäisillään
edellyttämäisillänsä

Derived terms[edit]

nouns

Further reading[edit]