nhà thương

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

nhà (house) +‎ thương (injury).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

nhà thương

  1. (dated, now humorous) Synonym of bệnh viện (hospital)
    nhà thương điên
    an madhouse