nhà

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: nhã

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Vietic *ɲaː (house), from Proto-Mon-Khmer *[j]aa[ʔ] (house) or *sŋiʔ (house) (both problematic in correspondences, however). Akin to Phong-Kniang ɲaː (house), Muong [Hòa Bình] ɲaː² (house), Mang /ɲua⁶/ and Central Nicobarese [Nancowry] ñī; possibly cognate with Old Mon [script needed] (sŋiʔ, house), Modern Mon သ္ၚိ (hɔeˀ, house).

The prefix sense is a semantic loan from Chinese , for example 科學 (scientist) - nhà khoa học (scientist).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

(classifier cái, căn, ngôi, toà) nhà (, , , )

 1. a house; a home; a dwelling
 2. an immediate family; a household; a home
 3. a spouse
  Tôi yêu nhà tôi lắm!
  I love my house/home/wife!
  anh nhà
  your husband
  anh/ông nhà tôi
  my husband
  chị nhà
  your wife
  chị/ nhà tôi
  my wife
 4. a building in a complex
 5. a condominium
  Đội đặc nhiệm nhà C21
  C21-Condominium Task Force

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]

Derived terms

Adjective[edit]

nhà

 1. domestic
  lợn/heo nhà
  domestic pig

Prefix[edit]

nhà

 1. professional; expert; performer
  • 1979, Phạm Huyền (translator), S.M. Targ (author), Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết, NXB đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội, page 441
   Jogan Bécnuli (1667-1748) là một nhà toán học và cơ học người Thụy sĩ, đã phát biểu nguyên lý này dưới dạng gần như hiện nay, nhưng không chứng minh.
   Johann Bernoulli (1667-1748) was a Swiss mathematician and mechanician who formulated this principle almost in its current form, but without proof.
 2. dynasty
  nhà Minh
  Ming dynasty

Synonyms[edit]