tình cảm

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

Sino-Vietnamese word from 情感.

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

tình cảm

 1. affection
 2. the capability of having affection
 3. (ironic or euphemistic) goodwill acquired through money or gifts
  Tặng ổng cái đồng hồ cho có tình cảm.
  Give him a watch for good will.
  • [2012, Ruelle, Joe, “Tình cảm”, in Ngược chiều vun vút [Whooshing toward the Other Way]‎[1]:
   Tôi chợt nghĩ từ “tình cảm” đang bị cưỡng đoạt. Tình cảm dịch sang tiếng Anh là affection, sentiment, warm feeling inside… nhiều cách dịch, cách nào cũng để lại cảm giác ấm áp.
   Nhưng mỗi lần nghe từ “tình cảm” trong tiếng Việt, tôi có cảm giác không ấm áp lắm.
   I just had this thought, that the word tình cảm is always, constantly abused. Translated into English, it would be "affection", "sentiment", "warm feeling inside"… Lots of choices, any one of which feels warm.
   But every time I hear the Vietnamese word tình cảm, I don't feel very warm.
   ]

Adjective[edit]

tình cảm

 1. sentimental; emotional

Anagrams[edit]