tiếng Việt

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

tiếng (language) +‎ Việt (Vietnam; Vietnamese).

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

tiếng Việt (㗂越)

 1. the Vietnamese language
  Synonyms: Việt ngữ, tiếng Việt Nam, tiếng Kinh
  Tiếng Việt không dấu khó đọc quá.
  Vietnamese without diacritics is so hard to read.
  • 2017 May 19, Đ. Tuấn, “Hội thảo 'Giữ gìn, bảo vệ ngôn ngữ và văn hóa Việt' tại Pháp [A workshop on 'Maintaining, preserving the Vietnamese language and culture' in France]”, in Nhân Dân[1], Communist Party of Vietnam, retrieved 2 April 2019:
   'Cái khó nhất đối với tôi trong tiếng Việt là không biết xưng hô thế nào cho đúng. Tôi nghĩ rằng để giỏi tiếng Việt cần phải thực hành giao tiếp thường xuyên với người Việt.'
   'The hardest part of Vietnamese to me is not knowing how to address people correctly. I think to be skilled in Vietnamese, you have to stay in regular contact with Vietnamese people.'
 2. (primary education, as a subject) Vietnamese
  Mai học toán và tiếng Việt.
  I'll be having math and Vietnamese tomorrow.

See also[edit]