vastoa

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish

[edit]

Etymology 1

[edit]

From vasta +‎ -oa. Compare Veps vastoida.

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): /ˈʋɑstoɑˣ/, [ˈʋɑ̝s̠to̞ɑ̝(ʔ)]
 • Rhymes: -ɑstoɑ
 • Syllabification(key): vas‧to‧a

Verb

[edit]

vastoa (transitive, usually atelic, intransitive)

 1. To whip with a vasta, a birchen bath broom (typically in a sauna).
  Synonym: vihtoa
  • 2016, Bruno Ahveninen, Rajakylän saaga: sukujuurilla, →ISBN:
   Kun Aaro ja Olli oli saatu puhtaiksi, lyötiin löylyä lisää, ja jokainen sai vastoa mielensä mukaan.
   Once Aaro and Olli were squeaky clean, more löyly was thrown, and everyone got to vastoa to their heart's content.
Conjugation
[edit]
Inflection of vastoa (Kotus type 52/sanoa, no gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vaston en vasto 1st sing. olen vastonut en ole vastonut
2nd sing. vastot et vasto 2nd sing. olet vastonut et ole vastonut
3rd sing. vastoo ei vasto 3rd sing. on vastonut ei ole vastonut
1st plur. vastomme emme vasto 1st plur. olemme vastoneet emme ole vastoneet
2nd plur. vastotte ette vasto 2nd plur. olette vastoneet ette ole vastoneet
3rd plur. vastovat eivät vasto 3rd plur. ovat vastoneet eivät ole vastoneet
passive vastotaan ei vastota passive on vastottu ei ole vastottu
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vastoin en vastonut 1st sing. olin vastonut en ollut vastonut
2nd sing. vastoit et vastonut 2nd sing. olit vastonut et ollut vastonut
3rd sing. vastoi ei vastonut 3rd sing. oli vastonut ei ollut vastonut
1st plur. vastoimme emme vastoneet 1st plur. olimme vastoneet emme olleet vastoneet
2nd plur. vastoitte ette vastoneet 2nd plur. olitte vastoneet ette olleet vastoneet
3rd plur. vastoivat eivät vastoneet 3rd plur. olivat vastoneet eivät olleet vastoneet
passive vastottiin ei vastottu passive oli vastottu ei ollut vastottu
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vastoisin en vastoisi 1st sing. olisin vastonut en olisi vastonut
2nd sing. vastoisit et vastoisi 2nd sing. olisit vastonut et olisi vastonut
3rd sing. vastoisi ei vastoisi 3rd sing. olisi vastonut ei olisi vastonut
1st plur. vastoisimme emme vastoisi 1st plur. olisimme vastoneet emme olisi vastoneet
2nd plur. vastoisitte ette vastoisi 2nd plur. olisitte vastoneet ette olisi vastoneet
3rd plur. vastoisivat eivät vastoisi 3rd plur. olisivat vastoneet eivät olisi vastoneet
passive vastottaisiin ei vastottaisi passive olisi vastottu ei olisi vastottu
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. vasto älä vasto 2nd sing.
3rd sing. vastokoon älköön vastoko 3rd sing. olkoon vastonut älköön olko vastonut
1st plur. vastokaamme älkäämme vastoko 1st plur.
2nd plur. vastokaa älkää vastoko 2nd plur.
3rd plur. vastokoot älkööt vastoko 3rd plur. olkoot vastoneet älkööt olko vastoneet
passive vastottakoon älköön vastottako passive olkoon vastottu älköön olko vastottu
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vastonen en vastone 1st sing. lienen vastonut en liene vastonut
2nd sing. vastonet et vastone 2nd sing. lienet vastonut et liene vastonut
3rd sing. vastonee ei vastone 3rd sing. lienee vastonut ei liene vastonut
1st plur. vastonemme emme vastone 1st plur. lienemme vastoneet emme liene vastoneet
2nd plur. vastonette ette vastone 2nd plur. lienette vastoneet ette liene vastoneet
3rd plur. vastonevat eivät vastone 3rd plur. lienevät vastoneet eivät liene vastoneet
passive vastottaneen ei vastottane passive lienee vastottu ei liene vastottu
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st vastoa present vastova vastottava
long 1st1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st vastoakseni vastoaksemme
2nd vastoaksesi vastoaksenne
3rd vastoakseen
vastoaksensa
past vastonut vastottu
2nd inessive2 vastoessa vastottaessa agent3 vastoma
Possessive forms
Person sing. plur.
1st vastoessani vastoessamme
2nd vastoessasi vastoessanne
3rd vastoessaan
vastoessansa
negative vastomaton
instructive vastoen 1) Used only with a possessive suffix.

2) Usually with a possessive suffix (active only).
3) Usually with a possessive suffix. Not used with intransitive verbs. Distinct from nouns with the -ma suffix and third infinitive forms.
4) Some uses of the verbal noun are called the 'fourth infinitive' by certain sources (more details).

3rd inessive vastomassa
elative vastomasta
illative vastomaan
adessive vastomalla
abessive vastomatta
instructive vastoman vastottaman
4th4 verbal noun vastominen
5th1
Possessive forms
Person sing. plur.
1st vastomaisillani vastomaisillamme
2nd vastomaisillasi vastomaisillanne
3rd vastomaisillaan
vastomaisillansa
Derived terms
[edit]

Further reading

[edit]

Etymology 2

[edit]

Verb from vasta- with a regular Eastern sound change of aa > oa.

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): /ˈʋɑstoɑˣ/, [ˈʋɑ̝s̠to̞ɑ̝(ʔ)]
 • Rhymes: -ɑstoɑ
 • Syllabification(key): vas‧to‧a

Verb

[edit]

vastoa (poetic, intransitive)

 1. Synonym of vastata (to answer).
  • 1900, SKVR-tietokanta[2], Suomalaisen kirjallisuuden seura:
   Ukot vastoi vastaeliit: / "Ei oo vallassa varasta, / Pienen pillan tehnehii."

Etymology 3

[edit]

Eastern dialectal partitive singular form of vasta-.

Pronunciation

[edit]
 • IPA(key): /ˈʋɑstoɑ/, [ˈʋɑ̝s̠to̞ɑ̝]
 • Rhymes: -ɑstoɑ
 • Syllabification(key): vas‧to‧a

Adverb

[edit]

vastoa (dialectal, poetic)

 1. Synonym of vastaan.
  • 1945, Suomen kansan vanhat runot, Nide 13,Osa 2[3], Suomalaisen kirjallisuuden seura:
   Ko miun tuttuin tulisi, / Enne nähtyin näkyisi, / Virstan vastoa mänisin, / Hopijaiset tiet tekisin,

Anagrams

[edit]