vetäytyä

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Finnish[edit]

Etymology[edit]

From vetää +‎ -utua.

Verb[edit]

vetäytyä (intransitive)

 1. to retreat
  Vaaran uhatessa kansa vetäytyi linnoituksen suojiin.
  In the threat of danger, the people retreated to the safety of the castle.
  vetäytyä maaseudun rauhaan
  to retreat to the peace of the countryside
 2. to withdraw, pull out
  Israel vetäytyi Siinailta Camp Davidin sopimuksen jälkeen.
  Israel withdrew from Sinai after the Camp David accords.
 3. to pull into
  Hänen suunsa vetäytyi hymyyn.
  Her mouth pulled into a smile.
 4. ~ eläkkeelle: to retire

Conjugation[edit]

Inflection of vetäytyä (Kotus type 52/sanoa, t-d gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vetäydyn en vetäydy 1st sing. olen vetäytynyt en ole vetäytynyt
2nd sing. vetäydyt et vetäydy 2nd sing. olet vetäytynyt et ole vetäytynyt
3rd sing. vetäytyy ei vetäydy 3rd sing. on vetäytynyt ei ole vetäytynyt
1st plur. vetäydymme emme vetäydy 1st plur. olemme vetäytyneet emme ole vetäytyneet
2nd plur. vetäydytte ette vetäydy 2nd plur. olette vetäytyneet ette ole vetäytyneet
3rd plur. vetäytyvät eivät vetäydy 3rd plur. ovat vetäytyneet eivät ole vetäytyneet
passive vetäydytään ei vetäydytä passive on vetäydytty ei ole vetäydytty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vetäydyin en vetäytynyt 1st sing. olin vetäytynyt en ollut vetäytynyt
2nd sing. vetäydyit et vetäytynyt 2nd sing. olit vetäytynyt et ollut vetäytynyt
3rd sing. vetäytyi ei vetäytynyt 3rd sing. oli vetäytynyt ei ollut vetäytynyt
1st plur. vetäydyimme emme vetäytyneet 1st plur. olimme vetäytyneet emme olleet vetäytyneet
2nd plur. vetäydyitte ette vetäytyneet 2nd plur. olitte vetäytyneet ette olleet vetäytyneet
3rd plur. vetäytyivät eivät vetäytyneet 3rd plur. olivat vetäytyneet eivät olleet vetäytyneet
passive vetäydyttiin ei vetäydytty passive oli vetäydytty ei ollut vetäydytty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vetäytyisin en vetäytyisi 1st sing. olisin vetäytynyt en olisi vetäytynyt
2nd sing. vetäytyisit et vetäytyisi 2nd sing. olisit vetäytynyt et olisi vetäytynyt
3rd sing. vetäytyisi ei vetäytyisi 3rd sing. olisi vetäytynyt ei olisi vetäytynyt
1st plur. vetäytyisimme emme vetäytyisi 1st plur. olisimme vetäytyneet emme olisi vetäytyneet
2nd plur. vetäytyisitte ette vetäytyisi 2nd plur. olisitte vetäytyneet ette olisi vetäytyneet
3rd plur. vetäytyisivät eivät vetäytyisi 3rd plur. olisivat vetäytyneet eivät olisi vetäytyneet
passive vetäydyttäisiin ei vetäydyttäisi passive olisi vetäydytty ei olisi vetäydytty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. vetäydy älä vetäydy 2nd sing. ole vetäytynyt älä ole vetäytynyt
3rd sing. vetäytyköön älköön vetäytykö 3rd sing. olkoon vetäytynyt älköön olko vetäytynyt
1st plur. vetäytykäämme älkäämme vetäytykö 1st plur. olkaamme vetäytyneet älkäämme olko vetäytyneet
2nd plur. vetäytykää älkää vetäytykö 2nd plur. olkaa vetäytyneet älkää olko vetäytyneet
3rd plur. vetäytykööt älkööt vetäytykö 3rd plur. olkoot vetäytyneet älkööt olko vetäytyneet
passive vetäydyttäköön älköön vetäydyttäkö passive olkoon vetäydytty älköön olko vetäydytty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. vetäytynen en vetäytyne 1st sing. lienen vetäytynyt en liene vetäytynyt
2nd sing. vetäytynet et vetäytyne 2nd sing. lienet vetäytynyt et liene vetäytynyt
3rd sing. vetäytynee ei vetäytyne 3rd sing. lienee vetäytynyt ei liene vetäytynyt
1st plur. vetäytynemme emme vetäytyne 1st plur. lienemme vetäytyneet emme liene vetäytyneet
2nd plur. vetäytynette ette vetäytyne 2nd plur. lienette vetäytyneet ette liene vetäytyneet
3rd plur. vetäytynevät eivät vetäytyne 3rd plur. lienevät vetäytyneet eivät liene vetäytyneet
passive vetäydyttäneen ei vetäydyttäne passive lienee vetäydytty ei liene vetäydytty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st vetäytyä present vetäytyvä vetäydyttävä
long 1st2 vetäytyäkseen past vetäytynyt vetäydytty
2nd inessive1 vetäytyessä vetäydyttäessä agent1, 3 vetäytymä
instructive vetäytyen negative vetäytymätön
3rd inessive vetäytymässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative vetäytymästä
illative vetäytymään
adessive vetäytymällä
abessive vetäytymättä
instructive vetäytymän vetäydyttämän
4th nominative vetäytyminen
partitive vetäytymistä
5th2 vetäytymäisillään