Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 120 +11, 17 strokes, cangjie input 女火尸一竹 (VFSMH), four-corner 27922)

  1. wind around, bind
  2. prepare
  3. a Chinese surname

References[edit]

  • KangXi: page 937, character 8
  • Dai Kanwa Jiten: character 27855
  • Dae Jaweon: page 1376, character 11
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3449, character 8
  • Unihan data for U+7E46

Cantonese[edit]

Hanzi[edit]

(simplified , Jyutping mau4, mau6 miu6, Yale mau4, mau6 miu6)


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(uncommon “Hyōgai” kanji)

Readings[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(mu, yu) (hangeul [[, ]], revised mu, yu, McCune-Reischauer mu, yu, Yale mu, yu)


Mandarin[edit]

Hanzi[edit]

(simplified , Pinyin jiū (jiu1), liǎo (liao3), miào (miao4), miù (miu4), móu (mou2), (mu4), Wade-Giles chiu1, liao3, miao4, miu4, mou2, mu4)