θόρυβος

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

Formation like ὄτοβος (ótobos), κόναβος (kónabos) and φλοῖσβος (phloîsbos). The reduplicated form τονθορύζω (tonthorúzō, to mumble) is comparable. Perhaps θρῦλος (thrûlos, murmur) also belong here. These variations suggest a Pre-Greek word.

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

θόρῠβος (thórubosm (genitive θορῠ́βου); second declension (Attic, Ionic)

 1. noise, especially of a crowd of people: uproar, clamor
  • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 8.92.7:
   ἦν δὲ θόρυβος πολὺς καὶ ἐκπληκτικός
   ên dè thórubos polùs kaì ekplēktikós
   there was a loud and astounding uproar
  • 409 BCE, Sophocles, Philoctetes 1263:
   τίς αὖ παρ’ ἄντροις θόρυβος ἵσταται βοῆς;
   tís aû par’ ántrois thórubos hístatai boês?
   • 1932 translation by Sir Richard C. Jebb
    What is this sound of shouting near my cave?
  • 446 BCE – 386 BCE, Aristophanes, The Acharnians 546:
   ἦν δ’ ἂν ἡ πόλις πλέα / θορύβου στρατιωτῶν
   ên d’ àn hē pólis pléa / thorúbou stratiōtôn
   the city would be full of the noise of soldiers
  • 310 BCE – 240 BCE, Callimachus, Aetia Oxy..2079.30
 2. tumult, confusion, trouble
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.181.1:
   ἡ δὲ Αἰγιναίη, τῆς ἐτριηράρχεε Ἀσωνίδης, καὶ τινά σφι θόρυβον παρέσχε
   hē dè Aiginaíē, tês etriērárkhee Asōnídēs, kaì tiná sphi thórubon paréskhe
   The Aeginetan trireme, of which Asonides was captain, did however give them some trouble.
  • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 4.104:
   οἱ Ἀμφιπολῖται ἐς θόρυβον μέγαν κατέστησαν
   hoi Amphipolîtai es thórubon mégan katéstēsan
   The people of Amphipolis were put into great confusion

Declension[edit]

Derived terms[edit]

Further reading[edit]

Greek[edit]

Noun[edit]

θόρυβος (thóryvosm (plural θόρυβοι)

 1. noise, racket
 2. (figuratively) commotion, stir

Declension[edit]

Related terms[edit]

Further reading[edit]