στέλλω

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

στέλλω (stéllō)

 1. to make ready, prepare; to furnish, dress
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 4.294:
   οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
   hoùs hetárous stéllonta kaì otrúnonta mákhesthai
   arraying his comrades and urging them to fight
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 2.287:
   νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτός
   nêa thoḕn steléō kaì hám’ hépsomai autós
   I will rig a swift ship and myself be your companion
  • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 821:
   στεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους.
   steîlaí nun amphì khrōtì bussínous péplous.
   Put linen clothes on your body then.
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.26:
   στρατὸν κάλλιστα ἐσταλμένον
   stratòn kállista estalménon
   the best-equipped army
 2. to dispatch, send; (middle voice, passive voice) to set out, journey
  • 525 BCE – 455 BCE, Aeschylus, Prometheus Bound 389:
   σαφῶς μ’ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν.
   saphôs m’ es oîkon sòs lógos stéllei pálin.
   Clearly the manner of your speech orders me back home.
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.53:
   ὁ μὲν Περίανδρος ἐστέλλετο ἐς τὴν Κέρκυραν
   ho mèn Períandros estélleto es tḕn Kérkuran
   Periander set out to Corcyra
  1. (active intransitive in passive sense) to set forth, prepare to go
   • 409 BCE, Sophocles, Philoctetes 571:
    κεῖνός γ’ ἐπ’ ἄλλον ἄνδρ’ ὁ Τυδέως τε παῖς ἔστελλον
    keînós g’ ep’ állon ándr’ ho Tudéōs te paîs éstellon
    Oh, he and the son of Tydeus were readying for pursuit of another man
 3. to summon, fetch
  • 429 BCE, Sophocles, Oedipus the King 860:
   ἀλλ’ ὅμως τὸν ἐργάτην πέμψον τινὰ στελοῦντα
   all’ hómōs tòn ergátēn pémpson tinà steloûnta
   but nevertheless send someone to fetch the peasant
 4. to gather up; to furl a sail
  • 470 BCE, Aeschylus, The Suppliants 723:
   αὐτὴ δ’ ἡγεμὼν ὑπὸ χθόνα στείλασα λαῖφος
   autḕ d’ hēgemṑn hupò khthóna steílasa laîphos
   but the leading ship herself has furled her sail and draws near the shore
  1. to check, repress
  2. (medicine) to bind, make costive
  3. (middle voice) to restrict one's diet

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

 • Byzantine Greek: στέλνω (stélnō)

References[edit]

Greek[edit]

Etymology[edit]

See the combining form -στέλλω (-stéllo) and stems στελ-, σταλ-, στολ-, the Ancient Greek στέλλω (stéllō, I send) and the Modern στέλνω (stélno).

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈste.lo/
 • Hyphenation: -στέλ‧λω

Verb[edit]

στέλλω (stéllo) (past -έστειλα, passive -στέλλομαι) found in compounds

Conjugation[edit]

 • Conjugated in its compound forms.

Related terms[edit]

with stem σταλ-
with stem στολ-

compounds with -στέλλω
and see Derivatives of στέλνω