στέλλω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

στέλλω (stéllō)

 1. I make ready, prepare; I furnish, dress
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 4.294:
   οὓς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι
   hoùs hetárous stéllonta kaì otrúnonta mákhesthai
   arraying his comrades and urging them to fight
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 2.287:
   νῆα θοὴν στελέω καὶ ἅμ’ ἕψομαι αὐτός
   nêa thoḕn steléō kaì hám’ hépsomai autós
   I will rig a swift ship and myself be your companion
  • 405 BCE, Euripides, The Bacchae 821:
   στεῖλαί νυν ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους.
   steîlaí nun amphì khrōtì bussínous péplous.
   Put linen clothes on your body then.
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 7.26:
   στρατὸν κάλλιστα ἐσταλμένον
   stratòn kállista estalménon
   the best-equipped army
 2. I dispatch, send; (middle, passive) I set out, journey
  • 525 BCE – 455 BCE, Aeschylus, Prometheus Bound 389:
   σαφῶς μ’ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν.
   saphôs m’ es oîkon sòs lógos stéllei pálin.
   Clearly the manner of your speech orders me back home.
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 3.53:
   ὁ μὲν Περίανδρος ἐστέλλετο ἐς τὴν Κέρκυραν
   ho mèn Períandros estélleto es tḕn Kérkuran
   Periander set out to Corcyra
  1. (active intransitive in passive sense) I set forth, prepare to go
   • 409 BCE, Sophocles, Philoctetes 571:
    κεῖνός γ’ ἐπ’ ἄλλον ἄνδρ’ ὁ Τυδέως τε παῖς ἔστελλον
    keînós g’ ep’ állon ándr’ ho Tudéōs te paîs éstellon
    Oh, he and the son of Tydeus were readying for pursuit of another man
 3. I summon, fetch
  • 429 BCE, Sophocles, Oedipus the King 860:
   ἀλλ’ ὅμως τὸν ἐργάτην πέμψον τινὰ στελοῦντα
   all’ hómōs tòn ergátēn pémpson tinà steloûnta
   but nevertheless send someone to fetch the peasant
 4. I gather up; I furl a sail
  • 470 BCE, Aeschylus, The Suppliants 723:
   αὐτὴ δ’ ἡγεμὼν ὑπὸ χθόνα στείλασα λαῖφος
   autḕ d’ hēgemṑn hupò khthóna steílasa laîphos
   but the leading ship herself has furled her sail and draws near the shore
  1. I check, repress
  2. (medicine) I bind, make costive
  3. (middle) I restrict my diet

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Descendants[edit]

 • Byzantine Greek: στέλνω (stélnō)

References[edit]


Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ancient Greek στέλλω (stéllō, I send). Stems στελ-, σταλ-, στολ-.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈste.lo/
 • Hyphenation: στέλ‧λω

Verb[edit]

στέλλω (stéllo) (past έστειλα, passive στέλλομαι) found in compounds

 1. ancient form of the modern verb στέλνω (stélno) - found as second combining form (see Compounds)

Conjugation[edit]

 • Conjugated in its compound forms.

Related terms[edit]

with stem σταλ-
with stem στολ-

compounds with στέλλω
and see Derivatives of στέλνω