ἐπιστέλλω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From ἐπί (epí, upon) + στέλλω (stéllō, I prepare, send).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

ἐπῐστέλλω (epistéllō)

 1. I send to, inform by letter/message
 2. I order, command, esp. in writing
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Cyropaedia 4.5.34:
   ἐγὼ ἐπιστέλλω σοι περὶ Περσῶν ᾗπερ γέγραπται
   egṑ epistéllō soi perì Persôn hêiper gégraptai
   I instruct you exactly as it is written
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 4.131:
   ἔφη οἱ ἐπεστάλθαι ἄλλο ἢ δόντα τὴν ταχίστην ἀπαλλάσσεσθαι
   éphē hoi epestálthai állo ḕ dónta tḕn takhístēn apallássesthai
   he said that he had been told only to give the gifts and then leave at once

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

Further reading[edit]