אָן

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Yiddish[edit]

Etymology[edit]

From Middle High German āne (without) (compare German ohne), from Old High German āna, ānu, āno (without), from Proto-Germanic *ēnō (without) (compare Old Saxon āno, Old Frisian ōni, Old Norse án, ón), from Proto-Indo-European *anew, *enew (without) (compare Ancient Greek ἄνευ (áneu)).

Preposition[edit]

אָן (on) (no contracted dem-form)

  1. without
    וואָס קען וואַקסן, וואַקסן אָן רעגן?‎‎ ― vos ken vaksn, vaksn on regn?What can grow, grow without rain?

Derived terms[edit]