دستار

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ottoman Turkish[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Persian دستار(dastâr).

Noun[edit]

دستار (destar)

 1. a kind of fine cotton used for turbans, kerchiefs and handkerchiefs

Descendants[edit]

 • Turkish: destar

Persian[edit]

Dari دستار
Iranian Persian
Tajik дастор (dastor)
دستار

Etymology[edit]

دست(dast) +‎ ـار(-âr)

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

دستار (dastâr) (plural دستارها(dastâr-hâ))

 1. turban
  • 11th century, Abulfazl-i Bayhaqī, Tārīx-i Bayhaqī
   حسنک پیدا آمد، بی‌بند، جبه‌ای داشت حبری‌رنگ با سیاه می‌زد، خلق‌گونه و دراعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزهٔ میکاییلی نو در پای و موی سر مالیده، زیر دستار پوشیده کرده اندک مایه پیدا می‌بود.
   Hasanak paydā āmad, bē-band, jubba-ē dāšt hibrī-rang bā siyāh mē-zad, xalaq-gūna u durrā'a u ridā-ē saxt pākīza u dastār-ē nešābūrī mālīda u mōza-i mīkā'īlī-i nō dar pāy u mō-i sar mālīda, zīr-i dastār pōšīda karda, andak māya paydā mē-būd.
 2. dastar
 3. handkerchief
 4. napkin
 5. towel
 6. apron

Inflection[edit]

    Enclitic-attached forms of دستار (dastâr)
    Basic forms of دستار (dastâr)
singular plural
bare دستار
(dastâr)
دستار‌ها
(dastâr)
دستارا
(dastârấ)
definitive direct object دستار را
(dastâr râ)
دستار رو
(dastâro)
دستار‌ها را
(dastâr)
دستارا رو
(dastârấ ro)
ezâfe دستار
(dastâr-e)
دستار‌های
(dastâr)
دستارای
(dastârấ-ye)
marked indefinite
or relative definite
دستاری
(dastâr-i)
دستار‌هایی
(dastâr)
دستارایی
(dastârấi)
Colloquial.
    Possessive forms of دستار (dastâr)
singular plural
1st person singular
(“my”)
دستارم
(dastâram)
دستار‌هایم
(dastâr-hấyam)
دستار‌هام، دستارام
(dastârấm)
2nd person singular
(“your”)
دستارت
(dastârat)
[Term?]
(dastâret)
دستار‌هایت
(dastâr-hấyat)
دستار‌هات، دستارات
(dastârất)
3rd person singular
(“his, her, its”)
دستارش
(dastâraš)
[Term?]
(dastâreš)
دستار‌هایش
(dastâr-hấyaš)
دستار‌هاش، دستاراش
(dastârấš)
1st plural
(“our”)
دستارمان
(dastâremân)
دستارمون
(dastâremun)
دستار‌هایمان
(dastâr-hấyemân)
دستار‌هامون، دستارامون
(dastârấmun)
2nd plural
(“your”)
دستارتان
(dastâretân)
دستارتون
(dastâretun)
دستار‌هایتان
(dastâr-hấyetân)
دستار‌هاتون، دستاراتون
(dastârấtun)
3rd plural
(“their”)
دستارشان
(dastârešân)
دستارشون
(dastârešun)
دستار‌هایشان
(dastâr-hấyešân)
دستار‌هاشون، دستاراشون
(dastârấšun)
Colloquial.

Derived terms[edit]

Descendants[edit]


Punjabi[edit]

Etymology[edit]

Borrowed from Persian دستار(dastār).

Noun[edit]

دستار (dastārf (Gurmukhi spelling ਦਸਤਾਰ)

 1. turban