ἐλελίζω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Pronunciation[edit]

 

Etymology 1[edit]

May be from Proto-Indo-European *leyg- (jump, whirl), with cognates including Sanskrit रेजति (rejati), Lithuanian láigyti, Gothic 𐌻𐌰𐌹𐌺𐌰𐌽 (laikan), Old English lāc, and Albanian ling. Could also be from a *ἐϝελ- (*ewel-) / *ϝεϝελ- (*wewel-). Beekes suggests it might be both.

Verb[edit]

ἐλελῐ́ζω (elelízō)

 1. I whirl around, turn around
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 5.314:
   περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε
   perì dè skhedíēn elélixe
   and around it whirled his raft
  1. (middle, passive) I move in coils
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 2.316:
    τὴν δ’ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβεν ἀμφιαχυῖαν.
    tḕn d’ elelixámenos ptérugos láben amphiakhuîan.
    however he coiled himself and caught her by the wing as she screamed about him
 2. (Epic, of an army) I cause to turn, I rally
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 17.274:
   μάλα γάρ σφεας ὦκ’ ἐλέλιξεν Αἴας
   mála gár spheas ôk’ elélixen Aías
   for speedily did Aias rally them
 3. I cause to vibrate
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 1.530:
   μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον.
   mégan d’ elélixen Ólumpon.
   and he made great Olympus quake.
  • 522 BCE – 443 BCE, Pindar, Pythian Ode 1.4:
   ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα.
   hagēsikhórōn hopótan prooimíōn ambolàs teúkhēis elelizoména.
   whenever, with your quivering strings, you prepare to strike up chorus-leading preludes.
Inflection[edit]
Derived terms[edit]
Related terms[edit]
References[edit]

Etymology 2[edit]

From ἐλελεῦ (eleleû, cry of pain, war cry) +‎ -ῐ́ζω (-ízō).

Verb[edit]

ἐλελῐ́ζω (elelízō)

 1. I cry ἐλελεῦ (eleleû), I raise a loud cry
  • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Anabasis 1.8.18:
   καὶ ἅμα ἐφθέγξαντο πάντες οἷον τῷ Ἐνυαλίῳ ἐλελίζουσι
   kaì háma ephthénxanto pántes hoîon tôi Enualíōi elelízousi
   at the same moment they all set up the war-cry which they raise to Enyalius
  • 412 BCE, Euripides, Helen 1111:
   ἀηδόνα δακρυόεσσαν, / ἔλθ᾽ ὦ διὰ ξουθᾶν / γενύων ἐλελιζομένα
   aēdóna dakruóessan, / élth᾽ ô dià xouthân / genúōn elelizoména
   tearful nightingale, oh, come, trilling, singing, through your throat
Inflection[edit]
References[edit]