ἐπιλαμβάνω

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From ἐπῐ́ (epí, upon) +‎ λαμβᾰ́νω (lambánō, I take, receive).

Pronunciation[edit]

 

Mark the vowel length of the ambiguous vowel α by adding a macron after it if it is long, or a breve if it is short. By default, Module:grc-pronunciation assumes it is short if unmarked.

Verb[edit]

ἐπῐλαμβᾰ́νω (epilambánō)

 1. I take or get besides
  • 384 BCE – 322 BCE, Aristotle, Politics 1259a.28
   ἀλλ᾽ ὅμως ἐπὶ τοῖς πεντήκοντα ταλάντοις ἐπέλαβεν ἑκατόν
   but all the same he took a hundred talents besides his capital of fifty
  1. I take, receive
 2. I lay hold of, seize, attack
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 8.115.3
   ἐπιλαβὼν δὲ λοιμός τε τὸν στρατὸν καὶ δυσεντερίη κατ᾽ ὁδὸν ἔφθειρε.
   Moreover, pestilence and dysentry laid hold of them among their way, from which they died.
  1. (of events) I overtake, surprise; I befall
  2. I reach
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Anabasis 6.5.6
    ἔθαπτον τὸν αὐτὸν τρόπον ὁπόσους ἐπελάμβανεν ἡ στρατιά
    and then in the same way they buried all that the army reached
  3. I seize, stop
  4. I occupy
   • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Laws 779c
    καὶ ὅπως ἰδιώτης μηδεὶς μηδὲν τῶν τῆς πόλεως [] ἐπιλήψεται
    and prevent any private person from encroaching on State property []
  5. (with genitive) I undertake
  6. (intransitive) I succeed, follow
 3. (middle, with genitive) I hold on by, lay hold of, catch at
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 6.113.2
   καὶ ἐπελαμβάνοντο τῶν νεῶν
   and [they] laid hold of the [Persian] ships
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 6.114
   ἐπιλαμβανόμενος τῶν ἀφλάστων νεός, τὴν χεῖρα ἀποκοπεὶς πελέκεϊ πίπτει
   his hand cut off with an ax as he held on by the ship's figurehead
  • 460 BCE – 420 BCE, Herodotus, Histories 6.91.2
   ἐπιλαμβανόμενος δὲ τῶν ἐπισπαστήρων εἴχετο
   he laid hold of the door handles and clung to them
  1. I attack
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Hellenica 4.2.22
    ἐπελάβοντο δὲ καὶ Κορινθίων ἀναχωρούντων.
    The Lacedaemonians also attacked the Corinthians as they were returning.
  2. I arrest, seize
   • 384 BCE – 322 BCE, Demosthenes, Against Apatourius 9
    ὁ Παρμένων ἐξαγομένων τῶν παίδων ἐπιλαμβάνεται
    Parmeno [] seized the slaves as they were being taken away
  3. I get hold of, obtain
   • 484 BCE – 425 BCE, Herodotus, 1 127.1
    μέν νυν προστάτεω ἐπιλαβόμενοι ἄσμενοὶ ἐλευθεροῦντο
    and now having got a champion they were glad to win their freedom
  4. I reach (a place)
   • 46 CE – 120 CE, Plutarch, Mark Antony 41
    ἐκέλευε φεύγειν ἐν δεξιᾷ τῶν ὀρῶν ἐπιλαβόμενον
    and urged him in his flight to keep close to the hills upon his right
  5. I touch on
   • 380 BCE, Plato, The Republic 449d
    ἐπειδὴ ἄλλης ἐπιλαμβάνῃ πολιτείας
    since you are beginning on another constitution
  6. I interrupt
   1. I object to
    • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Hellenica 2.1.32
     ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ [] ψηφίσματος
     because he was the one man who in the Athenian assembly had opposed the decree []

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]