Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+4D9E, 䶞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4D9E

[U+4D9D]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4D9F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 211, +8, 23 strokes, cangjie input 卜山廿一金 (YUTMC), composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (30) (29)
Final () (19) (19)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡɨ/ /kʰɨ/
Pan
Wuyun
/ɡɨ/ /kʰɨ/
Shao
Rongfen
/ɡie/ /kʰie/
Edwin
Pulleyblank
/gɨ/ /kʰɨ/
Li
Rong
/ɡiə/ /kʰiə/
Wang
Li
/ɡĭə/ /kʰĭə/
Bernard
Karlgren
/gi/ /kʰi/
Expected
Mandarin
Reflex

Definitions[edit]

  1. to gnaw, bite