Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+4DA5, 䶥
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4DA5

[U+4DA4]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4DA6]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 211 +11, 26 strokes, composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (18) (18) (20)
Final () (22) (98) (98)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () III II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ʃɨʌ/ /t͡ʃˠa/ /d͡ʒˠa/
Pan
Wuyun
/ʈ͡ʂiɔ/ /ʈ͡ʂᵚa/ /ɖ͡ʐᵚa/
Shao
Rongfen
/t͡ʃiɔ/ /t͡ʃa/ /d͡ʒa/
Edwin
Pulleyblank
/ʈ͡ʂɨə̆/ /ʈ͡ʂaɨ/ /ɖ͡ʐaɨ/
Li
Rong
/t͡ʃiɔ/ /t͡ʃa/ /d͡ʒa/
Wang
Li
/t͡ʃĭo/ /t͡ʃa/ /d͡ʒa/
Bernard
Karlgren
/ʈ͡ʂi̯wo/ /ʈ͡ʂa/ /ɖ͡ʐʱa/
Expected
Mandarin
Reflex
zhū zhā chá

Definitions[edit]

  1. (same as ) unevenly-fitting teeth
  2. irregular teeth
  3. resplendent with variegated coloration; bright and colorful