Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
U+67DF, 柟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-67DF

[U+67DE]
CJK Unified Ideographs
[U+67E0]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 75 +5, 9 strokes, cangjie input 木土月 (DGB), four-corner 45957, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 520, character 1
  • Dai Kanwa Jiten: character 14637
  • Dae Jaweon: page 908, character 1
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1182, character 4
  • Unihan data for U+67DF

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*naːl, *naːlʔ, *naːls
*naːl
*naːlʔ
*noːm, *njam, *njamʔ
*noːm
*n̥ʰaːm, *n̥ʰaːm
*n̥ʰaːm, *njam
*n̥ʰaːm
*njam, *njams
*njam
*njam
*njam, *njamʔ
*njam
*njamʔ
*njamʔ, *neːmʔ

Pronunciation[edit]


Rime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (8) (38) (38)
Final () (159) (153) (153)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/nʌm/ /ȵiᴇm/ /ȵiᴇmX/
Pan
Wuyun
/nəm/ /ȵiɛm/ /ȵiɛmX/
Shao
Rongfen
/nɒm/ /ȵʑjæm/ /ȵʑjæmX/
Edwin
Pulleyblank
/nəm/ /ȵiam/ /ȵiamX/
Li
Rong
/nᴀm/ /ȵiɛm/ /ȵiɛmX/
Wang
Li
/nɒm/ /ȵʑĭɛm/ /ȵʑĭɛmX/
Bernard
Karlgren
/năm/ /ȵʑi̯ɛm/ /ȵʑi̯ɛmX/
Expected
Mandarin
Reflex
nán rán rǎn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 10771 10780 10787
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 1 1
Corresponding
MC rime
𩓾
Old
Chinese
/*noːm/ /*njam/ /*njamʔ/
Notes

Definitions[edit]

  1. Machilus nanmu, variety of evergreen plant

See also[edit]


Korean[edit]

Hanja[edit]

(nam) (hangeul , revised nam, McCune-Reischauer nam, Yale nam)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]