Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+9DD2, 鷒
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD2

[U+9DD1]
CJK Unified Ideographs
[U+9DD3]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 196, +11, 22 strokes, cangjie input 十戈竹日火 (JIHAF), four-corner 57327, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1498, character 32
  • Dai Kanwa Jiten: character 47250
  • Dae Jaweon: page 2028, character 27
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 7, page 4656, character 1
  • Unihan data for U+9DD2

Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (7) (23)
Final () (62) (78)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Closed
Division () I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/duɑn/ /t͡ɕiuᴇn/
Pan
Wuyun
/dʷɑn/ /t͡ɕʷiɛn/
Shao
Rongfen
/duɑn/ /t͡ɕjuæn/
Edwin
Pulleyblank
/dwan/ /cwian/
Li
Rong
/duɑn/ /t͡ɕiuɛn/
Wang
Li
/duɑn/ /t͡ɕĭwɛn/
Bernard
Karlgren
/dʱuɑn/ /t͡ɕi̯wɛn/
Expected
Mandarin
Reflex
tuán zhuān
Expected
Cantonese
Reflex
tyun4 zyun1
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 17672 17691
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*doːn/ /*tjon/

Definitions[edit]

  1. Only used in 鸛鷒鹳鷒 (guàntuán).