augšā

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: augša

Latvian[edit]

Pronunciation[edit]

(file)

Adverb[edit]

augšā

 1. up, upward
  doties pa kāpnēm augšā‎ ― to go up the stairs
  skriet pa kāpnēm augšā un lejā‎ ― to run up and down the stairs
  zirgs velk ratus pa nogāzi augšā‎ ― the horse pulls the cart up the slope
  rokas augšā!‎ ― hands up! (order to give up)
  galvu augšā! mums ienaidnieks jāuzveic!‎ ― cheer (lit. head) up! we must defeat the enemy!
 2. used to reinforce the sense of the prefix uz- on certain verbs
  uzkāpt augšā kalnā, tornī‎ ― to climb up the mountain, the tower
  kaķis uzlēca augšā uz galda‎ ― the cat jumped up on a table
  Klaudijs Vārpa uzgāja augšā balkonā‎ ― Klaudijs Vārpa went up to the balcony
 3. used to replace the prefix uz- on certain verbs to mark imperfective aspect
  kāpt kokā augšā‎ ― to climb up (to the top) of the tree
  rāpties pa nogāzi augšā‎ ― to climb up (to the top) of the slope
  plānā ir: šogad uzcelt tauta namu... materiāli ir savesti... lūdzu, tagad cel augšā!‎ ― it is in the plan: to build up a house of the people (= community centeer) this year... the materials are gathered (already)... please, now build (it) up!
 4. up, standing, on one's feet
  slieties augšā‎ ― to stand up
  lēkt augšā‎ ― to jump up
  Andris krita, bet jau nākošā acumirklī Andris bija augšā un dēvās tālāk‎ ― Andris fell, but the next moment Andris was already up and went further
 5. up, awake
  tu vēl augšā?‎ ― you still up?
  celt augšā‎ ― to wake (someone) up
  celties augšā‎ ― to wake and get up
  pirmdienas rīts; vecmāmuļa pirmā augšā‎ ― Monday morning; granny is the first one up (= awake and up)

Synonyms[edit]

Antonyms[edit]

Noun[edit]

augšā f

 1. locative singular form of augša