lämmitä

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Finnish[edit]

Etymology 1[edit]

lämmi- +‎ -tä

Verb[edit]

lämmitä

  1. (intransitive) To warm.
Conjugation[edit]
Inflection of lämmitä (Kotus type 75/selvitä, mp-mm gradation)
indicative mood
present tense perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lämpiän en lämpiä 1st sing. olen lämminnyt en ole lämminnyt
2nd sing. lämpiät et lämpiä 2nd sing. olet lämminnyt et ole lämminnyt
3rd sing. lämpiää ei lämpiä 3rd sing. on lämminnyt ei ole lämminnyt
1st plur. lämpiämme emme lämpiä 1st plur. olemme lämminneet emme ole lämminneet
2nd plur. lämpiätte ette lämpiä 2nd plur. olette lämminneet ette ole lämminneet
3rd plur. lämpiävät eivät lämpiä 3rd plur. ovat lämminneet eivät ole lämminneet
passive lämmitään ei lämmitä passive on lämmitty ei ole lämmitty
past tense pluperfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lämpisin en lämminnyt 1st sing. olin lämminnyt en ollut lämminnyt
2nd sing. lämpisit et lämminnyt 2nd sing. olit lämminnyt et ollut lämminnyt
3rd sing. lämpisi ei lämminnyt 3rd sing. oli lämminnyt ei ollut lämminnyt
1st plur. lämpisimme emme lämminneet 1st plur. olimme lämminneet emme olleet lämminneet
2nd plur. lämpisitte ette lämminneet 2nd plur. olitte lämminneet ette olleet lämminneet
3rd plur. lämpisivät eivät lämminneet 3rd plur. olivat lämminneet eivät olleet lämminneet
passive lämmittiin ei lämmitty passive oli lämmitty ei ollut lämmitty
conditional mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lämpiäisin en lämpiäisi 1st sing. olisin lämminnyt en olisi lämminnyt
2nd sing. lämpiäisit et lämpiäisi 2nd sing. olisit lämminnyt et olisi lämminnyt
3rd sing. lämpiäisi ei lämpiäisi 3rd sing. olisi lämminnyt ei olisi lämminnyt
1st plur. lämpiäisimme emme lämpiäisi 1st plur. olisimme lämminneet emme olisi lämminneet
2nd plur. lämpiäisitte ette lämpiäisi 2nd plur. olisitte lämminneet ette olisi lämminneet
3rd plur. lämpiäisivät eivät lämpiäisi 3rd plur. olisivat lämminneet eivät olisi lämminneet
passive lämmittäisiin ei lämmittäisi passive olisi lämmitty ei olisi lämmitty
imperative mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. 1st sing.
2nd sing. lämpiä älä lämpiä 2nd sing. ole lämminnyt älä ole lämminnyt
3rd sing. lämmitköön älköön lämmitkö 3rd sing. olkoon lämminnyt älköön olko lämminnyt
1st plur. lämmitkäämme älkäämme lämmitkö 1st plur. olkaamme lämminneet älkäämme olko lämminneet
2nd plur. lämmitkää älkää lämmitkö 2nd plur. olkaa lämminneet älkää olko lämminneet
3rd plur. lämmitkööt älkööt lämmitkö 3rd plur. olkoot lämminneet älkööt olko lämminneet
passive lämmittäköön älköön lämmittäkö passive olkoon lämmitty älköön olko lämmitty
potential mood
present perfect
person positive negative person positive negative
1st sing. lämminnen en lämminne 1st sing. lienen lämminnyt en liene lämminnyt
2nd sing. lämminnet et lämminne 2nd sing. lienet lämminnyt et liene lämminnyt
3rd sing. lämminnee ei lämminne 3rd sing. lienee lämminnyt ei liene lämminnyt
1st plur. lämminnemme emme lämminne 1st plur. lienemme lämminneet emme liene lämminneet
2nd plur. lämminnette ette lämminne 2nd plur. lienette lämminneet ette liene lämminneet
3rd plur. lämminnevät eivät lämminne 3rd plur. lienevät lämminneet eivät liene lämminneet
passive lämmittäneen ei lämmittäne passive lienee lämmitty ei liene lämmitty
Nominal forms
infinitives participles
active passive active passive
1st lämmitä present lämpiävä lämmittävä
long 1st2 lämmitäkseen past lämminnyt lämmitty
2nd inessive1 lämmitessä lämmittäessä agent1, 3 lämpiämä
instructive lämmiten negative lämpiämätön
3rd inessive lämpiämässä 1) Usually with a possessive suffix.

2) Used only with a possessive suffix; this is the form for the third-person singular and third-person plural.
3) Does not exist in the case of intransitive verbs. Do not confuse with nouns formed with the -ma suffix.

elative lämpiämästä
illative lämpiämään
adessive lämpiämällä
abessive lämpiämättä
instructive lämpiämän lämmittämän
4th nominative lämpiäminen
partitive lämpiämistä
5th2 lämpiämäisillään

Etymology 2[edit]

Verb[edit]

lämmitä

  1. Indicative present connegative form of lämmittää.
  2. Second-person singular imperative present form of lämmittää.
  3. Second-person singular imperative present connegative form of lämmittää.