ngôn ngữ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Vietnamese

[edit]
Vietnamese Wikipedia has an article on:
Wikipedia vi

Etymology

[edit]

Sino-Vietnamese word from 言語, composed of (to say) and (to tell). Compare Chinese 言語言语 (individual's word choices), Chinese 語言语言 (ngữ ngôn, national tongue), Japanese 言語 (gengo, national tongue) and Korean 언어 (eoneo, national tongue).

Pronunciation

[edit]

Noun

[edit]

ngôn ngữ

 1. language
  Synonym: ngữ ngôn
  ngôn ngữ Ấn-Âu
  an Indo-European language
  ngôn ngữ hình thể
  body language
  ngôn ngữ lập trình
  a programming language
  • [1995, Phan Khôi, Việt ngữ nghiên cứu [A Study of the Vietnamese Language]:
   Có một lần tôi muốn dịch chữ langage, định dịch là “ngôn ngữ”, mà sợ nó trùng với ngôn ngữlangue theo sự quen dùng của ta, tôi bèn tra Pháp-Hoa tự điển thử xem. Thì ra họ dịch là “ngôn ngữ”. Tôi nhận thấy họ có lý lắm: Có dùng “ngữ ngôn” mà dịch langue thì mới té chữ “ngôn ngữ” ra để mà dịch langage.
   One time I wanted to translate the word langage, at first I went with ngôn ngữ, but I was afraid it would be confused with langue like how we were used to using it, so I looked it up in a Franco-Chinese dictionary. Turned out they did translate it as ngôn ngữ. I think they had a point: if langue translates to ngữ ngôn, it makes sense for langage to translate to ngôn ngữ.]
  • 2021 July 3, “Ngữ ngôn & Ngôn ngữ là gì? (Tâm lý học) [Tongue vs Language in Psychology]”, in Lý tưởng [Ideals]:
   Ngữ ngôn là chung cho cả 1 dân tộc, một cộng đồng. Còn ngôn ngữ mang tính chất chủ thể rõ ràng.
   Ngữ ngôn không bị mất đi bởi những thương tổn bệnh lý. Còn ngôn ngữ bị rối loạn hay bị mất do những tổn thương.
   Tongue is something shared by an entire nation or community. Language is confined to a single subject.
   Tongue is never lost because of pathological injury. Language may be disrupted or lost due to such injury.

Usage notes

[edit]

Some people distinguish ngôn ngữ and ngữ ngôn, but such distinctions seem inconsistent. ngữ ngôn may be analogous to French langue (national tongue), while ngôn ngữ may be to French langage (individual's word choices).

Derived terms

[edit]
Derived terms