upos

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tagalog[edit]

Noun[edit]

upos

upos ng sigarilyo
  1. cigarette butt
    Maraming nakakalat na upos ng sigarilyo sa kalye
    Many cigarette butts are littered on the street.

Usage notes[edit]

Upos is typically used with ng sigarilyo.