σκέπτομαι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *sképťomai, from Proto-Indo-European *skep-ye-, from a metathesis of *speḱ-.

Cognate to Latin speciō (I see).

Pronunciation[edit]

 

Verb[edit]

σκέπτομαι (sképtomai)

 1. I look at, examine
  • 428 BCE, Euripides, Hippolytus 943:
   σκέψασθε δ᾽ ἐς τόνδ᾽
   sképsasthe d᾽ es tónd᾽
   Look at this man
  • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 12.247:
   σκεψάμενος δ᾽ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ᾽ ἑταίρους
   skepsámenos d᾽ es nêa thoḕn háma kaì meth᾽ hetaírous
   Looking at once at both ship and men
 2. I examine, consider, think
  • 497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Ajax 1028:
   σκέψασθε, πρὸς θεῶν, τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν.
   sképsasthe, pròs theôn, tḕn túkhēn duoîn brotoîn.
   Consider, by the gods, the fortune of these two men.
  • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 6.38:
   καὶ δῆτα, ὃ πολλάκις ἐσκεψάμην, τί καὶ βούλεσθε, ὦ νεώτεροι;
   kaì dêta, hò pollákis eskepsámēn, tí kaì boúlesthe, ô neṓteroi?
   And after all, as I have often asked, what would you have, young men?
  1. (rarely) I think, deem
   • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Laws 854c:
    καλλίω θάνατον σκεψάμενος
    kallíō thánaton skepsámenos
    deeming death the more noble way
  2. I prepare, premeditate
   • 384 BCE – 322 BCE, Demosthenes, Against Timocrates 158:
    καὶ τοιούτους λόγους σχολὴν ἄγοντ᾽ ἐσκέφθαι περὶ πάντων ὥστ᾽ εὖ εἰδέναι
    kaì toioútous lógous skholḕn ágont᾽ esképhthai perì pántōn hṓst᾽ eû eidénai
    and he has thought out at leisure such fine arguments on every point
   • 349 BCE, Demosthenes, First Olynthiac 1:
    οὐ γὰρ μόνον εἴ τι χρήσιμον ἐσκεμμένος ἥκει τις,
    ou gàr mónon eí ti khrḗsimon eskemménos hḗkei tis,
    For not only if someone comes forward with a well-considered plan,

Usage notes[edit]

The present and imperfect are suppleted from σκοπέω (skopéō) in Attic.

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Related terms[edit]

References[edit]


Greek[edit]

Etymology[edit]

From Ancient Greek σκέπτομαι.

Pronunciation[edit]

 • IPA(key): /ˈsce.pto.me/
 • Hyphenation: σκέ‧πτο‧μαι

Verb[edit]

σκέπτομαι (sképtomai) deponent (past σκέφθηκα/σκέφτηκα) (σκέφτηκα as from σκέφτομαι (skéftomai))

 1. (formal) Alternative form of σκέφτομαι (skéftomai)

Usage notes[edit]

Mainly found in compounds

Conjugation[edit]

Derived terms[edit]