σκέπτομαι

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ancient Greek[edit]

Etymology[edit]

From Proto-Hellenic *sképťomai, from Proto-Indo-European *skep-ye-, from a metathesis of *speḱ-.

Cognate to Latin speciō (I see).

Pronunciation[edit]

 
 • (5th BCE Attic) IPA(key): /skép.to.mai̯/
 • (1st CE Egyptian) IPA(key): /ˈskɛp.to.mɛ/
 • (4th CE Koine) IPA(key): /ˈskep.to.mɛ/
 • (10th CE Byzantine) IPA(key): /ˈscep.to.me/
 • (15th CE Constantinopolitan) IPA(key): /ˈscep.to.me/
 • Verb[edit]

  σκέπτομαι (sképtomai)

  1. I look at, examine
   • 428 BCE, Euripides, Hippolytus 943
    σκέψασθε δ᾽ ἐς τόνδ᾽
    sképsasthe d᾽ es tónd᾽
    Look at this man
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 12.247
    σκεψάμενος δ᾽ ἐς νῆα θοὴν ἅμα καὶ μεθ᾽ ἑταίρους
    skepsámenos d᾽ es nêa thoḕn háma kaì meth᾽ hetaírous
    Looking at once at both ship and men
  2. I examine, consider, think
   • 497 BCE – 405 BCE, Sophocles, Ajax 1028
    σκέψασθε, πρὸς θεῶν, τὴν τύχην δυοῖν βροτοῖν.
    sképsasthe, pròs theôn, tḕn túkhēn duoîn brotoîn.
    Consider, by the gods, the fortune of these two men.
   • 460 BCE – 395 BCE, Thucydides, History of the Peloponnesian War 6.38
    καὶ δῆτα, ὃ πολλάκις ἐσκεψάμην, τί καὶ βούλεσθε, ὦ νεώτεροι;
    kaì dêta, hò pollákis eskepsámēn, tí kaì boúlesthe, ô neṓteroi?
    And after all, as I have often asked, what would you have, young men?
   1. (rarely) I think, deem
    • 428 BCE – 347 BCE, Plato, Laws 854c
     καλλίω θάνατον σκεψάμενος
     kallíō thánaton skepsámenos
     deeming death the more noble way
   2. I prepare, premeditate
    • 384 BCE – 322 BCE, Demosthenes, Against Timocrates 158
     καὶ τοιούτους λόγους σχολὴν ἄγοντ᾽ ἐσκέφθαι περὶ πάντων ὥστ᾽ εὖ εἰδέναι
     kaì toioútous lógous skholḕn ágont᾽ esképhthai perì pántōn hṓst᾽ eû eidénai
     and he has thought out at leisure such fine arguments on every point
    • 349 BCE, Demosthenes, First Olynthiac 1
     οὐ γὰρ μόνον εἴ τι χρήσιμον ἐσκεμμένος ἥκει τις,
     ou gàr mónon eí ti khrḗsimon eskemménos hḗkei tis,
     For not only if someone comes forward with a well-considered plan,

  Usage notes[edit]

  The present and imperfect are suppleted from σκοπέω (skopéō) in Attic.

  Inflection[edit]

  Derived terms[edit]

  Related terms[edit]

  References[edit]


  Greek[edit]

  Verb[edit]

  σκέπτομαι (sképtomai) deponent (simple past σκέφτηκα, σκέφθηκα)

  1. Alternative form of σκέφτομαι (skéftomai)

  Conjugation[edit]