τύμπανον

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

From τῠ́πτω (túptō, to strike, beat, smite) +‎ -ᾰνον (-anon).

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

τῠ́μπᾰνον (túmpanonn (genitive τῠμπᾰ́νου); second declension

 1. (music) drum, kettledrum
  • 484 BCE – 425 BCE, Herodotus, 4.76 :
   ἐς ταύτην δὴ κᾰτᾰδῠ̀ς ὁ Ᾰ̓νᾰ́χᾰρσῐς τὴν ὁρτὴν ἐπετέλεε πᾶσᾰν τῇ θεῷ, τῠ́μπᾰνον τε ἔχων καὶ ἐκδησᾰ́μενος ᾰ̓γᾰ́λμᾰτᾰ.
   es taútēn dḕ katadùs ho Anákharsis tḕn hortḕn epetélee pâsan têi theôi, túmpanon te ékhōn kaì ekdēsámenos agálmata.
   Hidden there, Anacharsis celebrated the goddess' ritual with exactness, carrying a small drum and hanging images about himself.
 2. instrument of torture
  1. drumstick, staff, cudgel
 3. wheel in a machine, cylinder or drum of a piston
 4. (architecture) sunken triangular space enclosed by the cornice of the pediment; square panel of a door
This entry needs quotations to illustrate usage. If you come across any interesting, durably archived quotes then please add them!

Inflection[edit]

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]