ὄνομα

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: όνομα

Ancient Greek[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

PIE word
*h₁nómn̥

From Proto-Hellenic *ónomə, from Proto-Indo-European *h₃nómn̥ (name). Cognate with Phrygian ονομαν (onoman), Latin nōmen, Old Irish ainm, Old English nama (English name), Old Church Slavonic имѧ (imę), Old Armenian անուն (anun), Persian نام (nām), Sanskrit नामन् (nā́man).

Pronunciation[edit]

 

Noun[edit]

ὄνομᾰ (ónoman (genitive ὀνόμᾰτος); third declension

 1. name
 2. fame (compare English make a name for oneself)
 3. (grammar) noun, in the wide sense: referring to most word classes that are declined for case and number – a substantive (English noun), an adjective, or a pronoun – but excluding the relative pronoun ὅς (hós) and the article (ho)
  • 170 BCE – 90 BCE, Dionysius Thrax, Art of Grammar :
   Ὄνομά ἐστι μέρος λόγου πτωτικόν, σῶμα ἢ πρᾶγμα σημαῖνον, σῶμα μὲν οἷον λίθος, πρᾶγμα δὲ οἷον παιδεία, κοινῶς τε καὶ ἰδίως λεγόμενον, κοινῶς μὲν οἷον ἄνθρωπος ἵππος, ἰδίως δὲ οἷον Σωκράτης. παρέπεται δὲ τῷ ὀνόματι πέντε· γένη, εἴδη, σχήματα, ἀριθμοί, πτώσεις.
   Ónomá esti méros lógou ptōtikón, sôma ḕ prâgma sēmaînon, sôma mèn hoîon líthos, prâgma dè hoîon paideía, koinôs te kaì idíōs legómenon, koinôs mèn hoîon ánthrōpos híppos, idíōs dè hoîon Sōkrátēs. parépetai dè tôi onómati pénte; génē, eídē, skhḗmata, arithmoí, ptṓseis.
   • 1874 translation by Thomas Davidson
    A Noun is a declinable part of speech, signifying something either concrete or abstract (concrete, as stone; abstract, as education); common or proper (common, as man, horse; proper, as Socrates, Plato). It has five accidents: genders, species, forms, numbers, and cases.
 4. (grammar) phrase

Declension[edit]

Hyponyms[edit]

grammar, noun:

Derived terms[edit]

Descendants[edit]

References[edit]

Further reading[edit]