Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+34FD, 㓽
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-34FD

[U+34FC]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+34FE]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 18, +11, 13 strokes, cangjie input 山火中弓 (UFLN), composition)

References[edit]


Chinese[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (20) (20)
Final () (2) (2)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/d͡ʒɨuŋ/ /d͡ʒɨuŋH/
Pan
Wuyun
/ɖ͡ʐiuŋ/ /ɖ͡ʐiuŋH/
Shao
Rongfen
/d͡ʒiuŋ/ /d͡ʒiuŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ɖ͡ʐuwŋ/ /ɖ͡ʐuwŋH/
Li
Rong
/d͡ʒiuŋ/ /d͡ʒiuŋH/
Wang
Li
/d͡ʒĭuŋ/ /d͡ʒĭuŋH/
Bernard
Karlgren
/ɖ͡ʐʱi̯uŋ/ /ɖ͡ʐʱi̯uŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
chóng zhòng

Definitions[edit]

  1. a kind of farm tool
  2. iron spade
  3. spade