Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+4B1E, 䬞
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4B1E

[U+4B1D]
CJK Unified Ideographs Extension A
[U+4B1F]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 182, +14, 23 strokes, cangjie input 竹弓土弓戈 (HNGNI), composition)

References[edit]


Chinese[edit]

trad.
simp. 𩙧

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (7) (11)
Final () (89) (136)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () I III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/dɑu/ /ɖɨu/
Pan
Wuyun
/dɑu/ /ɖiu/
Shao
Rongfen
/dɑu/ /ȡiəu/
Edwin
Pulleyblank
/daw/ /ɖuw/
Li
Rong
/dɑu/ /ȡiu/
Wang
Li
/dɑu/ /ȡĭəu/
Bernard
Karlgren
/dʱɑu/ /ȡʱi̯ə̯u/
Expected
Mandarin
Reflex
táo chóu

Definitions[edit]

  1. wind, storm
  2. sound of the wind