Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also:

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 75 +12, 16 strokes, cangjie input 木尸一戈 (DSMI), composition)

 1. a legendary giant tree resembling the locust (tree)

References[edit]

 • KangXi: page 551, character 20
 • Dai Kanwa Jiten: character 15487
 • Dae Jaweon: page 939, character 21
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1296, character 11
 • Unihan data for U+6A33

Chinese[edit]

trad.
simp.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (17)
Final () (139)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ziɪm/
Pan
Wuyun
/zim/
Shao
Rongfen
/zjem/
Edwin
Pulleyblank
/zim/
Li
Rong
/ziəm/
Wang
Li
/zĭĕm/
Bernard
Karlgren
/zi̯əm/
Expected
Mandarin
Reflex
xín
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 14129
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ljum/

Definitions[edit]

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(giầm, tầm, rầm)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

References[edit]

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville