Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
U+8730, 蜰
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8730

[U+872F]
CJK Unified Ideographs
[U+8731]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 142, +8, 14 strokes, cangjie input 月山中一戈 (BULMI), four-corner 77136, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 1087, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 33181
  • Dae Jaweon: page 1554, character 11
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2864, character 11
  • Unihan data for U+8730

Chinese[edit]

simp. and trad.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*pɯlʔ, *bɯl
*bɯl
*bɯl
*bɯls

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (3) (1)
Final () (21) (21)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Closed Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/bʉi/ /pʉiX/
Pan
Wuyun
/bʷɨi/ /pʷɨiX/
Shao
Rongfen
/biuəi/ /piuəiX/
Edwin
Pulleyblank
/buj/ /pujX/
Li
Rong
/biuəi/ /piuəiX/
Wang
Li
/bĭwəi/ /pĭwəiX/
Bernard
Karlgren
/bʱwe̯i/ /pwe̯iX/
Expected
Mandarin
Reflex
féi fěi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 3117 3120
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*pɯlʔ/ /*bɯl/

Definitions[edit]

  1. bedbug