Ca Li

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also: cali, Cali, cāli, Ca-li, cālī, and cāļi

Vietnamese[edit]

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Clipping of Ca-li-pho-ni-a, Ca-li-phoóc-ni-a, from English California. Compare English Cali.

Pronunciation[edit]

Proper noun[edit]

Ca Li

 1. (colloquial) California
  • 1990, Mai Kim Ngọc, Thuyền nhân[1], Letters and Arts Publishing House, page 469:
   Hơn nữa, anh thấy ngại ngừng nghĩ đến chuyện trở về Ca Li
   Moreover, he felt reluctant about returning to California
  • 2010 May, Tâm Chơn, “Miễn nhớ”, in Bóng trúc bên thềm[2], Hanoi: Cultural and Information Publishing House, page 148:
   Đến Cali, bỗng nhớ Sài Gòn! / Một thuở đăng trình, giấc mộng con / Giữa chốn phồn hoa, vui đại ẩn / Mặc đời lộn lạo, giữ lòng son.
   (please add an English translation of this quote)
  • 2016 June 29, Thanh Hải Vô Thượng Sư, Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ - Hiện Đời Giải Thoát[3], volume Khai Thị 8, The Supreme Master Ching Hai Publishing, page 137:
   Chẳng hạn như khi một người dân New York đến Cali, người ấy phải tuân theo luật lệ của Cali và không thể bừa bãi như vậy. Phải vậy không? Khi đến Cali, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái; chung quanh, chỗ nào cũng đầy những “Thánh”, Santa Clara, San José, San Francisco.
   For example, when a New Yorker comes to California, they must act according to the laws of California and cannot be so rash. Right? When in California, I feel utterly relaxed; around me, the places are full of "Saints": Santa Clara, San José, San Francisco.
  • 2021 January 23, Phan Đức Minh, “Bà Năm đi Mỹ [Mrs. Năm goes to America]”, in VietCatholic News[4], Garden Grove, California, retrieved 2021-02-08:
   Con Nguyệt, con gái Bà, nói nó ở thành phố San Diego, tiểu bang Ca-li, một thành phố đẹp lắm.
   Her daughter Nguyệt says she lives in San Diego, California, a beautiful city.

Usage notes[edit]

Unlike English Cali, this shortening of the name "California" is not considered slang.

Synonyms[edit]

Derived terms[edit]