Category:Vietnamese terms derived from Middle Chinese

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
Recent additions to the category
 1. đích
 2. phân tử
 3. hậu
 4. ẩn
 5. tân văn
 6. kinh tế
 7. tự do
 8. xã hội
 9. tốt
 10. xa
Oldest pages ordered by last edit
 1. xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân
 2. đức bất cô, tất hữu lân
 3. vô hữu bất như kỷ giả
 4. vô kích đường đường chi trận
 5. ôn cố tri tân
 6. quá tắc vật đạn cải
 7. quân tử chu nhi bất tị, tiểu nhân tị nhi bất chu
 8. quân tử bất khí
 9. bất thiên nộ, bất nhị quá
 10. thiên thặng chi quốc

» Vietnamese terms by etymology » Terms derived from other languages » Sino-Tibetan languages » Sinitic languages » Middle Chinese

Terms in Vietnamese that originate from the Middle Chinese language.