User:Mahagaja/Homer 5

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

κρητῆρι 5 βαρείῃ 5 ἔφησθα 4 ἐγέλασσε 4 ἐρυκακέειν 4 ἀλαοσκοπιὴν 4 ἡγήτορας 4 ἀπονόσφι 4 δήν 4 κυνώπιδος 4 νεμεσσῶμαι 4 ἀλλοδαποῖσι 4 ἰθύν 4 καλύψας 4 κοσμηθέντες 4 ὑποδέξομαι 4 ἐγίγνετο 4 παντὶ 4 πολιοῖο 4 φυτεύει 4 ἐριδούπου 4 ἀναίνετο 4 ἑστάμεν 4 ὅσσόν 4 ἠδέ 4 φίλας 4 θαμὰ 4 κρήνη 4 ἠλακάτην 4 φρονέουσ 4 Ἀγήνορα 4 ὕπατε 4 βροτῷ 4 μεγάλους 4 σπήεσσι 4 ἑτάροις 4 ἕπετο 4 ἅψασθαι 4 ἐπάλξεις 4 δαῖτας 4 δημόν 4 βόθρον 4 δεύεται 4 καθεῦδε 4 σῆμ' 4 ἔεργε 4 ἴδμεναι 4 ἤματ' 4 ἔχθιστος 4 παυρότεροι 4 δύνασαι 4 δαίνυ 4 Ἀτρεΐδῃσιν 4 τελέει 4 βήσσῃς 4 ὀίομαι 4 ἐχώρησαν 4 φέροιεν 4 ῥεῖ 4 φυὴν 4 παναίολον 4 ἱέμενον 4 ἐϋσσέλμοιο 4 δῦ 4 φυλάσσειν 4 καλέσσαι 4 ἐτίομεν 4 Δαρδανίδαο 4 ἐκεῖνοι 4 σειρὴν 4 μένεν 4 λῦσον 4 νεμεσήσῃ 4 θεουδής 4 πρόφρονι 4 τηλεδαπῶν 4 λύσω 4 μετέπρεπον 4 τείρετο 4 Ἀχαιϊκὸν 4 ποντοπόροιο 4 ὀψομένη 4 ποτιδέγμενος 4 ἕνδεκα 4 χολωτοῖσιν 4 Τρωσίν 4 θαμέες 4 ἐρίφων 4 ὑψηλόν 4 ἁδινοῦ 4 σανίδας 4 δῶκ' 4 ἀνασχόμενος 4 ζαθέην 4 ἄγρια 4 ἔωσιν 4 πεπρωμένον 4 ἤϊξε 4 ᾔδεε 4 ἐπῄνησαν 4 ποντοπόροισιν 4 τοκεῦσι 4 ἐκπέρσαντ' 4 ἀπέλεθρον 4 Κύκλωπα 4 κρέ 4 ὄρσας 4 λίμνης 4 ἥσθην 4 μέλαθρον 4 εἴξειε 4 ἐμπάζετο 4 θύρετρα 4 ἐριδούπῳ 4 ἥδ' 4 καπνὸν 4 ἀσπάσιος 4 ἕποντ' 4 θέλγε 4 κάππεσ 4 παλάμῃσιν 4 κρατέουσιν 4 Τριτογένεια 4 τεράεσσι 4 Ἔρεβος 4 θέσθαι 4 ᾔτεε 4 Ἀχιλεύς 4 ὑμετέρῃ 4 Αἰάντεσσι 4 ἐρατεινῆς 4 Σκάμανδρος 4 ἄμυνεν 4 ἱεμένη 4 ἀπηνέα 4 Ἀγέλαος 4 κλονέων 4 δακρύσασα 4 νέκυάς 4 οἰχόμενοι 4 ἐνένιπε 4 ἐπιδινήσας 4 ἐφῆκε 4 ῥέων 4 ἀνδρομέοιο 4 ἀθανάτοις 4 φιλέουσά 4 δοῦπος 4 λαθὼν 4 ὀιζύος 4 ἀεικὴς 4 χρυσάμπυκας 4 φθινύθουσιν 4 οὐδέν 4 ἀσαμίνθους 4 πρηνής 4 βιβάς 4 πρίατο 4 ὑψηλάων 4 χρύσειαι 4 ζείδωρος 4 κρατέει 4 πήληξ 4 ἐΰθρονον 4 θέαιναι 4 χάνοι 4 γενέσθω 4 ὤπτησάν 4 νόοιο 4 ἠΰ 4 πιθέσθαι 4 ἐυκνήμιδες 4 χάρμῃ 4 κροτάφοισι 4 καῖε 4 κακοὶ 4 ὁμίλεον 4 περάαν 4 μύθοις 4 δίπλακα 4 τανύοντο 4 λύθη 4 τέκτονες 4 Κικόνων 4 περίφρον 4 γάλα 4 ἐθέλωσι 4 μέμνηται 4 πτολεμίζειν 4 ὁμόκλεον 4 ἐπαΐξαι 4 καθαρῷ 4 ἀκούετε 4 ἀγχόθι 4 ἠγάγετο 4 Ἡρακλῆος 4 καλὰς 4 ἤϊξεν 4 κλαίοντες 4 τράπεζα 4 ἤσθιε 4 ἴδοις 4 πέλασαν 4 ὄνομα 4 ἐμῇς 4 ὀχῆας 4 ἠρήρειστο 4 γυμνόν 4 ἠεροειδέι 4 ἀργαλέος 4 ἀπόσχωνται 4 ὕλῃ 4 ταλαύρινον 4 ἀναιμωτί 4 Ὠγυγίην 4 παύσειε 4 ῥάβδον 4 Ὕπνος 4 ἱμάσθλην 4 φρονέουσα 4 κατακτείνας 4 Σειρήνων 4 ἀρήγων 4 Γλαῦκον 4 ἄλλοθ' 4 ῥέξομεν 4 ἄξω 4 Ὀλυμπίου 4 μάχωμαι 4 Ἀντηνορίδης 4 τρηχεῖαν 4 κέκλετ' 4 τυχών 4 ἔγχεσι 4 ἀνθεμόεντα 4 βαθυρρόου 4 ἀντίοι 4 Φόβος 4 πομπὴ 4 μίμνον 4 ἀέκων 4 φθινύθουσι 4 ἐνώπια 4 εἴροντο 4 ἴδησθε 4 πέμποιεν 4 εἴκοσ 4 σκοπὸν 4 πυκνοὶ 4 ὅση 4 οὐλὴν 4 ῥίον 4 κάμον 4 ἄστε 4 ἀλαπαδνόν 4 ῥόος 4 ἰδόμην 4 ἡμετέρῃσι 4 σὴ 4 ἔῃσιν 4 Μυκήνης 4 ἀΐεις 4 ἀμύνετε 4 ἐλελίχθησαν 4 ἄτης 4 κονίην 4 κνημοὺς 4 δεῦτε 4 κάππεσον 4 ἄντρον 4 στᾶσ 4 δεπάεσσι 4 δολιχὴν 4 σοῦ 4 ὁμοκλὴν 4 κρατὺς 4 ἐφοίτων 4 ἰδυίας 4 ἀμείψασθαι 4 δύσετο 4 κώεα 4 εἴης 4 μένεϊ 4 Οὐλύμπου 4 βήμεναι 4 Σελλήεντος 4 κατέλειπον 4 ἀλωὴν 4 κὴρ 4 κοίλῃ 4 ἀδελφεός 4 πιέειν 4 ἀφάμαρτεν 4 θόρε 4 ὀρόθυνεν 4 πένθεϊ 4 φαεινῆς 4 ἐπύθοντο 4 φθίσθαι 4 κεκαλυμμένος 4 Λυρνησσὸν 4 ὀτρυνέουσα 4 ἔπαυσε 4 ἐξετέλεσσε 4 ἀσπαίροντα 4 ἱππεῦ 4 ἀλόχοισιν 4 κροκόπεπλος 4 τοιαῦτά 4 ἡγήτορε 4 κονίοντες 4 ῥῆξεν 4 χαλκεὺς 4 πολλαί 4 ἀργύρεος 4 ἐπέοικεν 4 μαχήσομαι 4 ἁδινὸν 4 λαμπομενάων 4 στυγέουσι 4 πολυπτύχου 4 ἀνέρα 4 Θεανὼ 4 μεδώμεθα 4 κοιμηθῆναι 4 εἴσιδεν 4 Λαέρτην 4 δίπτυχα 4 ἔσχε 4 δαιτός 4 ταχεῖα 4 σός 4 Ἐπειοί 4 πρόεσαν 4 μέμνῃ 4 γέγωνε 4 στῆσαι 4 στησάμενοι 4 ἀοιδοῦ 4 φῦλ' 4 ἔθελεν 4 ἐρισθενέος 4 κλήρῳ 4 λούσαντο 4 κέρασιν 4 πλούτῳ 4 δῆσαν 4 ἐώλπει 4 μέλε 4 νόστῳ 4 ἐριζέμεναι 4 πτολέμους 4 ἀρτύναντες 4 βουλευσέμεν 4 δειλοῖο 4 φόρμιγγι 4 ἔφεπε 4 ἱμᾶσι 4 Μελάνθιον 4 ἵππῳ 4 ἔστενε 4 σκόλοπας 4 πρωτογόνων 4 εἵματά 4 στυγερὴν 4 ἕσσαντο 4 Χαρίτων 4 βαῖν 4 τοτὲ 4 δαιδαλέου 4 πέλωρον 4 ὄρεσφι 4 ἀγακλυτὰ 4 ὑδρηναμένη 4 παῦσαν 4 ἀναρπάξασα 4 γέλασσαν 4 τεῦ 4 ἡμετέρην 4 ἀρηϊφίλων 4 κυδάλιμον 4 σιδήρεον 4 ὑπέρτερον 4 τέων 4 ἀκόντισαν 4 ἑζέσθην 4 Πουλυδάμα 4 εἴρυτο 4 βασιλείης 4 ἑκάτοιο 4 Φοίνικι 4 κείμην 4 ἀμβροσίη 4 κήρυκι 4 ἀνάλκιδες 4 ἀνάειρε 4 σφὼ 4 ἥψατο 4 ἔκηε 4 θηρῶν 4 εἰαρινῇ 4 πιθόμην 4 νέρθεν 4 φύγῃ 4 νοήσω 4 θνητός 4 μίμνετ' 4 περισκέπτῳ 4 ταφὼν 4 ἀχλὺν 4 ἔμμορε 4 ἐπείγει 4 ἤλασαν 4 ἐπαΐσσων 4 πρύμνῃ 4 σοῖο 4 ἑθεν 4 κονίη 4 ἔβαλλεν 4 Ἕκτορά 4 ἀραρυῖα 4 ὅρμον 4 ἄϋσεν 4 ἄφρονα 4 ἀλάλκοι 4 ἀφίκηαι 4 ἐρείσας 4 ἁλίῃσιν 4 τειρόμενοι 4 ἐσκίδναντο 4 ὄρνυθι 4 τῶ 4 ἐλεαίρων 4 ἄκριας 4 ἔγκατα 4 αὖε 4 μετά 4 ἐλεύσεαι 4 σήματ' 4 ἱερευσέμεν 4 μαλακοῖσιν 4 Πηλιάδα 4 ἁλώῃ 4 κεραυνός 4 πήματ' 4 πέλεκυν 4 σῦν 4 θοῆς 4 δίδωσι 4 ταμὼν 4 ἐδωδῆς 4 ῥέοντος 4 εὑρέμεναι 4 ὄλβια 4 ὄμοσσον 4 κτείνοντο 4 ἀσκήσας 4 ἀλαλήμενος 4 μεγαθύμους 4 ἧός 4 κεῦθε 4 ἔμιμνε 4 κελαινεφές 4 ναιομένην 4 τέρματ' 4 ὄιν 4 γύαλον 4 ὀλοφύρατο 4 ἑλέτην 4 ἀνεμώλια 4 ἔρεξα 4 ἐπικρατέουσιν 4 ἀπωλόμεθ' 4 ὀμφαλοέσσης 4 νομὸν 4 ἀποβάντες 4 δμώεσσιν 4 πάντές 4 κραιπνὰ 4 ἐλέφαντι 4 ἀπονόσφιν 4 θνητὸν 4 κλῦτε 4 ἀγορεύει 4 ἄγω 4 μυρίαι 4 οἶσθ' 4 ἤραρε 4 ἀντιβολῆσαι 4 πέτετο 4 ἕτεροι 4 Λυκίῃ 4 σοι 4 ἄνασσεν 4 παρεῖναι 4 χιὼν 4 ὑπέστη 4 λέλυνται 4 ἐρυσαίμεθα 4 θηεῖτο 4 ἔρξον 4 φῂς 4 ὁδίτης 4 γηθόσυνος 4 θωρηκτάων 4 μέγαρ 4 ἀρωγοί 4 παλάμηφιν 4 Πάνθου 4 ἐρητύοντο 4 φῦλον 4 ναῖον 4 ἀπήμονά 4 εἰσανέβαινον 4 μυρίον 4 ὁρμηθείς 4 δώσουσι 4 Λαέρτεω 4 διεπέφραδε 4 ἐσθῆτα 4 ἀναστάς 4 πεφυζότες 4 ἀμενηνὰ 4 πεπνυμένω 4 σφωε 4 μερμήριζε 4 στῆσεν 4 ἔγνων 4 βασίλευε 4 ἐπιβαινέμεν 4 ποδὶ 4 σχήσεσθ' 4 Πρίαμόν 4 ἕσσω 4 νικήσῃ 4 ἵκοιο 4 τίει 4 Ἀΐδης 4 πραπίδεσσι 4 ἐφορμᾶται 4 στρεφθεὶς 4 ἄστυδε 4 ἔνεικεν 4 εἴσεται 4 ἄστυδ' 4 στρέφεται 4 χάζετο 4 Ὀδυσσῆι 4 χήρην 4 γλυκεροῖο 4 ἀνόρουσεν 4 τύπτε 4 λήθω 4 τανύπεπλος 4 ἄρτια 4 τελαμῶνι 4 ἀσπάσιοι 4 ὀρινομένους 4 πάρεστι 4 ἀλήτην 4 μεγάλῃσι 4 ἀλεγεινά 4 ἀγχιστῖνοι 4 κατέκτανε 4 τοῖσίν 4 θαρσύνων 4 Τηλέμαχε 4 Κρόνοιο 4 φύγῃσι 4 ἐπίορκον 4 Σκαιάς 4 πλησίαι 4 ἔκτυπε 4 καθέλῃσι 4 νεικείων 4 ἔμπνευσε 4 ἀνήνασθαι 4 ἔνθετο 4 φραζώμεθα 4 καταδύντι 4 τανύηκες 4 ἓν 4 ἐπειγόμενός 4 ἀρήρει 4 πήχεε 4 ἕσσε 4 ὠρίνετο 4 παθὼν 4 φάσ 4 πόρφυρε 4 ἄμμιν 4 ἄγκεα 4 δοιοὺς 4 ἐντανύσαι 4 ἄκραι 4 Φιλοίτιος 4 θεείου 4 τετέλεστο 4 κινήσῃ 4 ὄναρ 4 χώρῃ 4 κατέλεξα 4 μάρψας 4 πετράων 4 ἀγαυοὺς 4 ὀχῆες 4 γόου 4 Ἀχαιΐδος 4 ἴσης 4 τοῖόν 4 θηεῦντο 4 εἰνοσίφυλλον 4 μαλακῇ 4 ἀμφιγύοισιν 4 κτάμεναι 4 πίεν 4 διέχευαν 4 ἔπεφνες 4 ἡμετέρων 4 Ἕλενος 4 κοίρανε 4 τεῖρε 4 εὔχοντο 4 ἠνορέῃ 4 ἀναίτιον 4 γεραίτερος 4 ἐκάλυψαν 4 ἐριαύχενας 4 σφίσι 4 διάνδιχα 4 Φυλεΐδης 4 φιλέεσκεν 4 ἅρματος 4 κούρων 4 γένοιο 4 κεχολώσεται 4 λύσασθαι 4 ἐπίσπῃ 4 ἀρίστας 4 προβάλοντο 4 ὑπερμενέων 4 δεκάτη 4 πρός 4 ἀριφραδές 4 μένῃ 4 συλήσων 4 γαίων 4 χαίρω 4 νοστήσαντι 4 οὐρανῷ 4 ὑπεκφύγοι 4 μεῖνε 4 προτέρη 4 δρόμος 4 αἰνὰ 4 χαλκήρεας 4 τοιοῦτοι 4 Ὠρίωνα 4 ἀτιμάζει 4 κύδεϊ 4 κυνέης 4 ἰδεῖν 4 δίεσθαι 4 δειρῆς 4 πομπῆες 4 χιτῶν 4 οὐλαμὸν 4 κάμμορε 4 παρειαί 4 εὕδουσι 4 πρώτιστον 4 φόνοιο 4 ληΐδα 4 Μαχάων 4 αὐταὶ 4 ὅρμαινε 4 δεξάμενος 4 δαμάσῃ 4 ὀψιγόνων 4 ἔσομαι 4 γλυκίων 4 ἔασ 4 κυδιανείρῃ 4 ἅσσ 4 πεσόντ' 4 διαπρὸ 4 τοιοῦδ' 4 πλέονας 4 φαεινόν 4 ὀδύρεται 4 κέαται 4 θῆκαν 4 Οὐρανιώνων 4 λῦσαί 4 ἐθέλοι 4 ἁθρόοι 4 Ἀνδραίμονος 4 τέθνηκεν 4 βόεσσιν 4 ᾕρεον 4 παρειπών 4 δεύοντο 4 ὀπωπῆς 4 μῆνα 4 ἄστεα 4 θύελλαι 4 θαλάσσῃ 4 καλοῦ 4 νεμεσήσεται 4 πομπὸν 4 ἐρέουσα 4 πίθηαι 4 ἑνδεκάτη 4 νῶτον 4 ἀγρὸν 4 ὁμηλικίη 4 ἀκωκὴ 4 Ἤλιδα 4 ἠρήσατο 4 ἀεικές 4 ἀλίαστον 4 πρῶϊ 4 ἐξεγένοντο 4 εὐρυοδείης 4 καλέσας 4 παλάσσετο 4 κραναὴν 4 θέε 4 θέμεν 4 ἐμείναμεν 4 ἄπτερος 4 ἀλλήλοιιν 4 κομιδὴ 4 πυκινὰς 4 στεῦτο 4 ἀκροτάτης 4 οἰωνῶν 4 υἱεῖς 4 κλισμοῖσι 4 πείραθ' 4 ἡγεμόνεσσιν 4 ἀλόχοισι 4 ὀλέσσαι 4 τετεύξεται 4 Ἀλκίνοον 4 οἴκτρ 4 Βελλεροφόντην 4 ναιόμενον 4 οὐδῷ 4 εἶπες 4 Ὀλύμπιε 4 πέπλοι 4 ταχύν 4 σεύατ' 4 Πηλεύς 4 ἀπώλεσε 4 ζωοῦ 4 Αἴανθ' 4 ἀναχωρήσας 4 κηρύκων 4 ἰοί 4 γῆς 4 καλεσσάμενος 4 μαρνάμενοι 4 ἵπποιιν 4 ἔριν 4 ἐρήτυον 4 κάπρον 4 μέλλεν 4 ἐπειγόμενος 4 ψυχῇ 4 ὀχῆα 4 ἀργαλέων 4 ἐπιτέλλω 4 δακρυόεσσα 4 εὐρώεντα 4 πεπληγυῖα 4 κονίῃ 4 ἠπείλησεν 4 κασίγνητος 4 πεπλήγετο 4 ἄμυνε 4 ἰόντας 4 ἐέλδεται 4 αἴσχεα 4 ἐφῆκεν 4 δεῦε 4 δαμέντα 4 γλαφυραὶ 4 σόοι 4 χαλεπὸς 4 ὄλωλε 4 ἑῇ 4 ἄξων 4 ἔρχεσθε 4 Φωκήων 4 ἄρσενες 4 ἀμειβομένω 4 χρεώ 4 μήδε 4 τίπτέ 4 πυθοίμην 4 πεσέεσθαι 4 ἔσπετε 4 κτάνε 4 ἀντεβόλησεν 4 πτόλεμός 4 κεῖνα 4 βραχίονα 4 ὅμιλος 4 ἤην 4 ἄγγεα 4 ἀναπνεύσωσι 4 ἡμετέρῃ 4 τράφεν 4 τοῖσδε 4 ὤφελλε 4 ἔπειθον 4 ταναήκεϊ 4 βουληφόρον 4 περιδείδια 4 ὀλοφύρεται 4 ἐπονεῖτο 4 χαλκοπαρῄου 4 θήσω 4 Ἴλου 4 ἐρεισάμενος 4 ὑμείων 4 νήπιε 4 βλεμεαίνων 4 εἴπῃς 4 ἀλεγεινῇ 4 ὄλβιος 4 ταμίην 4 ἀφραδέως 4 ἔλαθ' 4 τεκέεσσιν 4 ταύτην 4 πείρων 4 ὑπέρβη 4 σφείων 4 ἀλλοτρίης 4 ἱππῆας 4 πᾶσ 4 Χείρων 4 ἀφνειοὶ 4 λίπετ' 4 ἀρίστω 4 θέτ' 4 ἰῇ 4 φηγῷ 4 αὐγὴ 4 ἔσχεν 4 δακρυόφι 4 Ὀϊλιάδης 4 ἔφερον 4 Αὐτολύκου 4 ἄνωγον 4 ἄκοιτις 4 μακών 4 ἐξείρετο 4 λιμένα 4 τάρβει 4 στιβαρῇσιν 4 ἀμφίπολον 4 νικήσαντι 4 ἅρματ' 4 Κύπρον 4 λίθοιο 4 διαρραῖσαι 4 τλήσομαι 4 ῥέοντες 4 οἰωνὸν 4 ἐλεύθερον 4 λιπέσθαι 4 παρέσσεται 4 ἐρύσαντες 4 σθένεος 4 ὄρνιθες 4 ἡμίονον 4 λεῖβε 4 ἔφασαν 4 ὤλεσα 4 δαιτυμόνων 4 βάζειν 4 ὄρνυται 4 δειρὴν 4 ἔρεξεν 4 γνοίη 4 μαλακοῖς 4 στυγερὸν 4 ἕλοις 4 χαῖρέ 4 ναιετάων 4 ἀλάλησθαι 4 ἀναχασσάμενος 4 πυρκαϊῆς 4 παθέειν 4 ἑξῆμαρ 4 γενοίατο 4 γλαφυρὴν 4 μῆχος 4 κελαινεφέϊ 4 ὁρμήσειε 4 Νηληϊάδαο 4 Ἰθάκηνδε 4 ξεστοῖσι 4 μὰ 4 ἕπτ' 4 ἐπευχόμενος 4 χαλκοβάρεια 4 κεκοτηότι 4 ὀτρύνοντος 4 ἄριστε 4 ὑπέστην 4 λεχέεσσιν 4 ἀδελφειοῦ 4 κρυεροῖο 4 ἀργαλέοιο 4 ἀνήϊξαν 4 τοκεῦσιν 4 ἀΐοντες 4 ἦρα 4 σαώσομεν 4 ἄκρην 4 ἐλεαίρεις 4 ἐξεφάνη 4 μήτι 4 ὁρμήθησαν 4 ἐίσης 4 πολυδαιδάλου 4 Φαίηκας 4 τέκεθ' 4 δεσποίνης 4 ἔσχοντο 4 εἰρωτᾷς 4 ἄσβεστον 4 αὐτόθεν 4 ἐπιστροφάδην 4 Ἀστεροπαῖον 4 θρόνῳ 4 Τρῳῇσιν 4 ῥέει 4 θηρὶ 4 Μενοιτιάδῃ 4 ἑλιξάμενος 4 καλῆς 4 εὐχετάασθαι 4 αἴδεο 4 στεναχίζω 4 ἠϊόνος 4 Ἀλκινόου 4 ἔπεσσί 4 λίσσομ' 4 φυλασσέμεναι 4 κυλίνδεται 4 φεύγω 4 περικλυτὰ 4 ὀλέσσῃς 4 πείρατα 4 φύσας 4 ἕρματα 4 ὤμω 4 ἔθηκας 4 δόμοι 4 ἀμφιέποντες 4 ὀρέξαι 4 ἀπήνην 4 κλαυθμοῖο 4 ἐπέτοντο 4 ὄπασσε 4 πυρκαϊὴν 4 ὠμοθέτησαν 4 ἐμμεμαὼς 4 Πουλυδάμαντι 4 κασιγνήτη 4 Δαρδανίδης 4 ἄχεος 4 ποντοπόρος 4 χεῦ 4 οἷσίν 4 ἀσκηθὴς 4 δαμείη 4 λέκτο 4 εὔξαντο 4 τοσσοῦτον 4 ἔχῃ 4 ἁλῶναι 4 Δαναοί 4 ἔλθῃσιν 4 Λαοδάμαντα 4 ἄκουσας 4 λώβη 4 ὀνήσει 4 φεύξεσθαι 4 νώμησαν 4 δύμεναι 4 αὐγὰς 4 νήσοισιν 4 διατμήξας 4 χεὶρ 4 οὐρανόν 4 ἐντανύσῃ 4 τινές 4 Θήβῃ 4 θῆλυς 4 ἔπειθεν 4 σίτοιο 4 κλαγγὴ 4 ἀδηκότες 4 ζώοντες 4 εἰρύαται 4 ἑκατόμβης 4 ἀπολήγει 4 ἀνάσσειν 4 πρῆξις 4 πόνοισι 4 διδοῦσιν 4 Πάτροκλόν 4 ἕκαθεν 4 ἀϋτμή 4 κύντερον 4 κόρυθ' 4 ἐπήρατον 4 πόλεις 4 εὕδει 4 Δολίος 4 ἕξει 4 ἀκούοντες 4 ἵετ' 4 νώτου 4 πτολιπόρθῳ 4 σπόγγοισι 4 Νηλεὺς 4 ἦρχεν 4 κτήμασι 4 τελέω 4 φλὸξ 4 φαίνων 4 Φοίβου 4 χρύσεα 4 δῦνε 4 ἀγρίου 4 καλῷ 4 παρήμενοι 4 ἴσχειν 4 ταχέας 4 ἀφάμαρτε 4 ἐνίσπῃ 4 ἐναίσιμα 4 ποιῆσαι 4 ποιήσαντες 4 κόρυθι 4 κάλεον 4 ὀμοῦμαι 4 πρυμνὸν 4 αἰδοίοισιν 4 ἐδάμνα 4 κροτάφοις 4 ἠγνοίησεν 4 ὀφθαλμῷ 4 πέφανται 4 ἀριστῆος 4 λήσει 4 ἀμύμονά 4 εἴσιδε 4 ἐφήσει 4 ἐννοσίγαιον 4 τρέπε 4 ὄνειαρ 4 φράσαι 4 γνώμεναι 4 λαοσσόος 4 ἷκε 4 ἀγέρθη 4 ψεῦδος 4 οἴκοιο 4 Μυρμιδόνας 4 φέρουσιν 4 οἰὸς 4 ὀρεσίτροφος 4 πολλήν 4 ἀντιάσαντα 4 χαλεπαίνοι 4 ἄραξε 4 οὐτάμεναι 4 θανάτου 4 βλέφαρ 4 τοιόνδε 4 Σκύλλη 4 πιφαύσκομαι 4 ἔγνως 4 ἐρέειν 4 ἐξείνισσα 4 ἀκήριοι 4 Ἀχαιΐδες 4 δόλοισι 4 Ὑπερίονος 4 ἵκωνται 4 ἰδοῦσα 4 Ἑρμεία 4 ἐμόγησεν 4 πομπὴν 4 ἧμαι 4 ζώουσι 4 φθάμενος 4 φασὶν 4 κεῖσέ 4 ἱμᾶσιν 4 ἀκήριον 4 κεραὸν 4 ἄντυγος 4 ἄγοντα 4 κακοῖσι 4 Δημοδόκῳ 4 ἐκάη 4 δαινυμένους 4 πατρώϊα 4 πάλλων 4 στῆσε 4 Ἁλιθέρσης 4 Κυκλώπων 4 δήθ' 4 ἠεροειδές 4 ἕδρας 4 δεξάμενοι 4 ἐριούνιος 4 ὀπὶ 4 ξίφεϊ 4 γόοιό 4 καλαὶ 4 ξίφει 4 Ἰλιόθι 4 πονέεσθαι 4 ἔκτοθεν 4 ἐλπωρή 4 ὁμοῖοι 4 πέμψαι 4 ἔνθεο 4 φοβέοντο 4 ἐγείρει 4 ἔρρεεν 4 ἐρυκέμεν 4 στέρνον 4 βαλόντες 4 ἰήνῃ 4 πενταέτηρον 4 δάμνησι 4 Αἴγισθον 4 νεκρῶν 4 μέλεσσι 4 ὄρεσσιν 4 ἀάσθη 4 μεγαίρω 4 φεύγοντι 4 Σκαιῇσι 4 γυμνωθέντα 4 ἀτυζόμενοι 4 ἐρωήν 4 ὁππόθεν 4 Τελαμῶνος 4 αἰνῆς 4 ῥέζων 4 τρίετες 4 ἐνιπρῆσαι 4 τλῆ 4 συνίτην 4 ἐπαρξάμενοι 4 ὑπέρπτατο 4 χωομένοιο 4 ἀγορητής 4 δμῳάς 4 μέλεσσιν 4 πύργος 4 θαρσήσας 4 μακρήν 4 ὀκριόεντι 4 πάσχετε 4 οὐτιδανὸς 4 πόλεμόνδε 4 γνώωσι 4 θνητὸς 4 μετεκίαθον 4 ἑκατηβόλου 4 τελέουσι 4 κιών 4 δεινός 4 ἴδοντο 4 Σάμῃ 4 ἀλκτῆρα 4 τηλίκος 4 κείνοισιν 4 Θέτιν 4 Παλλάδ' 4 ἀφνειοῖο 4 ἀδμήτην 4 ἐπιστάμενοι 4 βουλῆς 4 Τελαμώνιε 4 αἴδετο 4 ἔπλευ 4 μέσσοισιν 4 φρονέεις 4 ἀκούειν 4 πιφαύσκων 4 μοίρῃ 4 Λυκίην 4 ὀρφναίην 4 τόσσην 4 ἀμφίς 4 σταθμοῖσιν 4 νῆ 4 εὔξατο 4 πεζοί 4 ἠγαθέῃ 4 ἄξειν 4 ἄπιστος 4 βεβλημένοι 4 ποιήεντα 4 φυτὸν 4 ἀμφιγύοισι 4 ὁράᾳς 4 μάχαι 4 Κάλχας 4 ἡγησάσθην 4 Αἴαντες 4 ὄρσο 4 ἀγελείης 4 ἔασον 4 νύσσοντες 4 ἔρρηξεν 4 βάλλε 4 φίλτατοι 4 συμφράσσατο 4 αἴθωνας 4 ἐνδέξια 4 ἰχθῦς 4 λάθρη 4 μένεα 4 Κρήτης 4 ἄμμες 4 ἕπον 4 βοῆς 4 λιγέων 4 ἐλθὲ 4 φιλόξεινοι 4 ἔμαρπτε 4 κραδάων 4 φρονέοντε 4 ἑκηβόλῳ 4 κλίμακα 4 διέπρησσον 4 ἱκάνοι 4 ὀϊστὸς 4 βίηφί 4 Ἰδομενεύς 4 ἱστίη 4 παννύχιος 4 Αὐτομέδοντα 4 μέμνημαι 4 ἐλάσειε 4 ἀπώλετο 4 κῆπον 4 ἷξεν 4 κατέθεντο 4 κεραυνόν 4 ἀφικάνω 4 πλῆξεν 4 ἡμείων 4 χρύσεος 4 ἄγουσι 4 ἱπποσύνῃ 4 Πηλεΐδεω 4 ἱστάμενοι 4 ἀμφιρύτῃ 4 ἀριστερὸν 4 δύστηνος 4 ὄρεα 4 φθονέω 4 ἐπιόντα 4 ἐπιστάμενος 4 ὑμετέρων 4 ἀέξει 4 ἔσσομαι 4 Ἀντιμάχοιο 4 Κεφαλλήνων 4 Παρνησόνδ' 4 ἔχοντε 4 Μηριόνη 4 πολύκμητός 4 ἀρημένον 4 αἰδοῖ 4 Λυκόοργος 4 φράζευ 4 ἐρέτας 4 ἐτώσια 4 ἆτος 4 ἀντί 4 πάθῃσι 4 ὑψίζυγος 4 εἴρεαι 4 ὑψιπέτης 4 ἀθανάτους 4 ἄμφηκες 4 τελαμῶνα 4 ἐσχατιῆς 4 δόρπου 4 εὐεργέος 4 κειμήλιον 4 θῦεν 4 ὑψηλῶν 4 κνήμῃσιν 4 φλόγα 4 πῆξεν 4 θύραι 4 φρεσί 4 ἐξέλετο 4 κατέλεξεν 4 ἐγχείῃσι 4 ἐναίσιμοι 4 νοέοντι 4 πιέμεν 4 κλειτὴν 4 κόψε 4 φαίδιμον 4 ὀφέλλει 4 ἐπιμειδήσας 4 αἴθωνα 4 δαείω 4 οἷσί 4 ἰαχῇ 4 στοναχάς 4 πᾶσαί 4 ὤτρυνον 4 ἔλασαν 4 θαρσαλέον 4 ἀνέσχον 4 Εὖρός 4 ἔλαχον 4 δυνάμεσθα 4 αἰχμητήν 4 ἐντός 4 ἐθέλουσιν 4 ἑτέρωθι 4 κῆδος 4 ἔεδνα 4 ἀρᾶται 4 νευστάζων 4 ἑλκέμεναι 4 ἀργιόδοντος 4 ἐρεβεννὴ 4 κήδετο 4 ἐσσύμενον 4 λιασθεὶς 4 ἰόντε 4 ἀσαμίνθου 4 φράζονται 4 ἀνδρειφόντῃ 4 λὶς 4 ἐβάλοντο 4 λιαρῷ 4 πλῆσαν 4 ῥωπήϊα 4 Αὐτόλυκος 4 ἄκριτον 4 ἐσσύμενός 4 εἰσαναβᾶσα 4 βλημένου 4 στήσας 4 φεύγωμεν 4 τοίχῳ 4 κτέρεα 4 Αὐτολύκοιο 4 ἱρῶν 4 γάμου 4 λιπόμην 4 ἔθρεψε 4 πέμπειν 4 Διοκλῆος 4 αὐδήσαντος 4 ὁρμαίνοντες 4 ἀπίης 4 λύθρῳ 4 Χρυσηΐδα 4 βαρεῖαν 4 ἀμειβομένη 4 πληγῇσιν 4 νομῆας 4 ἀναπλήσαντες 4 μόθον 4 εἴρετο 4 ἡμετέρῃσιν 4 κατέλειπεν 4 ἔτελλε 4 ἡμέτερε 4 ἕν 4 ἱπποδάμοισιν 4 κηρὶ 4 ἔχματα 4 δαιτί 4 μηχανόωντο 4 ἀφείλετο 4 φοβεῖται 4 λέοντε 4 ὀλίγος 4 γέλως 4 πίσυρας 4 φιλέει 4 νισόμενον 4 ἀλέξασθαι 4 μίμνετε 4 τρόπιν 4 κυσὶ 4 ὀπάων 4 δοκεύει 4 γέροντας 4 ἀκρότατον 4 ᾗς 4 ἄρσενα 4 πλατέ 4 μαῖ 4 ἐφήσω 4 ἐπεπωλεῖτο 4 στεναχίζετο 4 ταῦρος 4 εὐκύκλους 4 ἱέρευσεν 4 ναῖεν 4 ἔκφερον 4 ἐξέσσυτο 4 ἐρινεὸν 4 ἐπεμαίετο 4 ἰαχή 4 προσεβήσετο 4 ἐβούλετο 4 φορῆναι 4 ἐτελέσθη 4 πίπτει 4 αἰπόλια 4 γεραιός 4 πρῶται 4 Θήβης 4 μοῦσ 4 ἐκβαίνοντα 4 νηῷ 4 βουλεύειν 4 φιλέεσκε 4 πλέων 4 ῥάκος 4 ἐξαίνυτο 4