lielums

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Latvian[edit]

Etymology[edit]

From liels (big) +‎ -ums.

Pronunciation[edit]

(file)

Noun[edit]

lielums m (1st declension)

 1. size, value, magnitude (a property or set of properties expressed numerically in some measurement unit)
  priekšmeta lielums‎ ― object size
  telpas lielums‎ ― room size
  ātruma lielums‎ ― speed value, magnitude
  ražas lielums‎ ― harvest size, yield
  rūpniecības produkcijas lieluma pieaugums‎ ― growth in the size of industrial production
  kapitālo ieguldījumu lielums‎ ― capital investment size, value
  dotais lielums‎ ― given, known value
  nezināmais lielums‎ ― unknown value
  vidējais artimētiskais lielums‎ ― arithmetic mean (lit. middle arithmetic value)
  vidējais ģeometriskais lielums‎ ― geometric mean (lit. middle geometric value)
  konstants, pastāvīgs lielums‎ ― constant value
  mainīgs lielums‎ ― variable value, variable
  samērojami, nesamērojami lielumi‎ ― commensurable, incommensurable quantities
  bezgalīgi liels lielums‎ ― infinitely large value, magnitude
  bezgalīgi mazs lielums‎ ― infinitely small, infinitesimal value, magnitude
  galīgs lielums‎ ― finite size, value
 2. (of clothes, shoes) size (standard dimensions, usually identified by numbers)
  kurpes bija sakārtotas pēc lielumiem'‎ ― the shoes were ordered by size
  pieaugušiem vīriešiem visizplatītākais apģērba lielums ir 48 un 50‎ ― in adult men, the most common clothes size is 48 and 50.
 3. (chiefly in the singular) intensity, greatness
  sajūsmas, uztraukuma lielums‎ ― delight, excitement intensity
  lieluma mānija‎ ― megalomania (lit. greatness mania)
 4. (chiefly singular) greatness, importance
  Tēvijas kara lielums vēsturē ir nesalīdzināms‎ ― the greatness of the Patriotic war in history is incomparable
  laika lielumu, kurā dzīvojām, var apjaust un pareizi novērtēt‎ ― the greatness of the times in which we live can be comprehended and properly assessed
 5. (chiefly in the singular) greatness (outstanding positive qualities of a person)
  ne jau rindu skaits nosaka dzejnieka lielumu, bet gan domu briedums, drosme un emocionālais spēks, kas ieslēpts vārsmās‎ ― not the number of lines shows the poet's greatness, but the maturity of thought, the courage and emotional strength, which lie hidden in the verses
 6. (colloquial) most, greater part
  lielums no pavasara ūdeņiem bija jau noskrējis‎ ― most, the greater part of the spring waters had already run, flowed by

Declension[edit]

Synonyms[edit]