lielums

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Latvian[edit]

Etymology[edit]

From liels (big) +‎ -ums.

Pronunciation[edit]

(file)

Noun[edit]

lielums m (1st declension)

 1. size, value, magnitude (a property or set of properties expressed numerically in some measurement unit)
  priekšmeta lielumsobject size
  telpas lielumsroom size
  ātruma lielumsspeed value, magnitude
  ražas lielumsharvest size, yield
  rūpniecības produkcijas lieluma pieaugumsgrowth in the size of industrial production
  kapitālo ieguldījumu lielumscapital investment size, value
  dotais lielumsgiven, known value
  nezināmais lielumsunknown value
  vidējais artimētiskais lielumsarithmetic mean (lit. middle arithmetic value)
  vidējais ģeometriskais lielumsgeometric mean (lit. middle geometric value)
  konstants, pastāvīgs lielumsconstant value
  mainīgs lielumsvariable value, variable
  samērojami, nesamērojami lielumicommensurable, incommensurable quantities
  bezgalīgi liels lielumsinfinitely large value, magnitude
  bezgalīgi mazs lielumsinfinitely small, infinitesimal value, magnitude
  galīgs lielumsfinite size, value
 2. (of clothes, shoes) size (standard dimensions, usually identified by numbers)
  kurpes bija sakārtotas pēc lielumiemthe shoes were ordered by size
  pieaugušiem vīriešiem visizplatītākais apģērba lielums ir 48 un 50in adult men, the most common clothes size is 48 and 50.
 3. (chiefly in the singular) intensity, greatness
  sajūsmas, uztraukuma lielumsdelight, excitement intensity
  lieluma mānijamegalomania (lit. greatness mania)
 4. (chiefly singular) greatness, importance
  Tēvijas kara lielums vēsturē ir nesalīdzināmsthe greatness of the Patriotic war in history is incomparable
  laika lielumu, kurā dzīvojām, var apjaust un pareizi novērtētthe greatness of the times in which we live can be comprehended and properly assessed
 5. (chiefly in the singular) greatness (outstanding positive qualities of a person)
  ne jau rindu skaits nosaka dzejnieka lielumu, bet gan domu briedums, drosme un emocionālais spēks, kas ieslēpts vārsmāsnot the number of lines shows the poet's greatness, but the maturity of thought, the courage and emotional strength, which lie hidden in the verses
 6. (colloquial) most, greater part
  lielums no pavasara ūdeņiem bija jau noskrējismost, the greater part of the spring waters had already run, flowed by

Declension[edit]

Synonyms[edit]