piederēt

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Latvian[edit]

Etymology[edit]

From pie- +‎ derēt (to fit, to match).

Pronunciation[edit]

Headset icon.svg This entry needs audio files. If you have a microphone, please record some and upload them. (For audio required quickly, visit WT:APR.)

Verb[edit]

piederēt intr. + dat., 3rd conj., pres. piederu, piederi, pieder, past piederēju

 1. to belong (to be someone's property)
  māja pieder tēvam‎ ― the house belongs to father
  viņam pieder mašīna‎ ― a car belongs to him (= he owns a car)
  zēnam pieder velosipēds‎ ― a bicycle belongs to the boy (= he owns a bicycle)
  kādam saimniekam piederēja varens, balts kuilis‎ ― to every farmer belonged a mighty white pig (= every farmer owned a mighty white pig)
 2. to belong (to be someone's creation, achievement)
  viņam pieder šīs dzejas rindas‎ ― these verses belong to him
  šis ierosinājums piederēja viņam‎ ― this suggestion belonged to him
  kam pieder šī ideja?‎ ― to whom does this idea belong?
  sportistam pieder pasaules rekords augstlēkšanā‎ ― the world record in high jump belongs to (this) athlete
 3. to belong (to be rightfully under the control of someone)
  viņam šajā jautājumā pieder pēdējais vārds‎ ― in this topic, the last word belongs to him
  Kārlis Markss pilsoņu tiesības vēlēt tautas pārstāvības iestādes atzina par visaugstākajām tiesībām, kādas vien var pilsoņiem piederēt‎ ― Karl Marx considered the right of citizens to choose the institutions that represent the people the highest right that can belong to citizens
 4. to belong (to be included in some system, classification, group, etc.)
  piederēt pie strādnieku šķiras‎ ― to belong to the working class
  egles pieder pie priežu dzimtes‎ ― firs belong to the pine family
  fosfors pieder pie nemetāliem‎ ― phosphorus belongs to the non-metals
  stāsts “Negaisu stepe” pieder pie autobiogrāfiskā rakstura darbiem‎ ― the story “Storm steppe” belongs to the works of autobiographical character
  viņa piederēja pie tiem retajiem, kas prot klausīties‎ ― she belonged to those rare (people) who know (how) to listen
  piederu pie studentu saimes, un tāpēc mani draugi ir viņu vidū‎ ― I belong to the family (= class) of students, and because of that my friends are (also) in it (i.e., also students)
 5. to belong (to be on intimate terms with someone, to have a relationship with someone)
  kas man tika, kas mīlēja, / tam es pati piederēju‎ ― he who pleased me, who loved me, / to him I belonged
  viņš negribēja precēt sievieti, kas bija piederējusi citam‎ ― he didn't want to marry a woman who had belonged to another
 6. (in the 3rd person) to befit, to be appropriate
  piederēja ganiņam zaļa rīkste rociņā‎ ― a green rod befitted the little shepherd

Conjugation[edit]

Derived terms[edit]