shquar

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Albanian[edit]

Etymology[edit]

See shquaj (I distinguish, discern) (shquaj (distinguish) +‎ -r (-ed)).

Adjective[edit]

i shquar (feminine plural të shqúar)

 1. famous, prominent, notorious
  Synonyms: shkëlqyer, famshëm, dëgjuar, njohur
 2. outstanding, remarkable
  Synonyms: dalë, jashtëzakonshme, mrekullueshëm, vërejtur
 3. important; of great/special value
  Synonym: rëndësishme
 4. distinguished, notable, noted
  Synonyms: dalluar, dukshëm
 5. (linguistics) definite
  Synonyms: përcaktuar, caktuar
  Antonyms: pashquar, pacaktuar

Participle[edit]

shquar (masculine adjectival i shquar, feminine singular e shquar, masculine plural shquar, feminine plural shquara)

 1. participle of shquaj
 2. participle of shquhem
 3. participle of shquhet

Noun[edit]

shqúar n (pl (të) shqúarit)

 1. definition, definiteness
  Synonym: shquarje

shquar m (definite (i) shqúar)

 1. a famous, prominent, notorious one/person (male person)
  Synonyms: shkëlqyer, famshëm, dëgjuar, njohur
 2. an outstanding or remarkable one/person
  Synonyms: dalë, mrekullueshëm, vërejtur
 3. an important one/person; a great, special one/person
 4. a distinguished, notable, noted one/person
  Synonym: dalluar

Further reading[edit]

 • [1] adjective/participe and noun shquar/shqúar • Fjalor Shqip (Albanian Dictionary)