đạo

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

Sino-Vietnamese word from (“road; way”)

Pronunciation[edit]

Noun[edit]

đạo

 1. way
  đạo làm người
  humanity
  nhân đạo
  humanitarian
 2. religion
  đạo Thiên Chúa
  Christianity
  theo đạo
  religous

Derived terms[edit]