כי

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Aramaic[edit]

Pronunciation[edit]

Conjunction[edit]

כי (transliteration needed)

 1. because, for

Hebrew[edit]

Adverb[edit]

כִּי (ki)

 1. (archaic) so, thus
  • Mishna, שבועות, ‎6:7:
   המלוה את חברו על המשכון ואבד המשכון אמר לו סלע הלויתיך עליו ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא סלע הלויתני עליו וסלע היה שוה []
   One who lends to his friend against collateral and the collateral is gone: [If] he told him "I lent you a sela against it, and it was worth a shekel" and the other says "not so; rather, you lent me a sela against it and it was worth a sela" []

Synonyms[edit]

Conjunction[edit]

כִּי (ki)

 1. because, for, since
  הלכתי למכולת לקנות שקית חלב כי אמי ביקשה ממני.‎
  halákhti lamakólet liknót sakít khaláv 'imí bik'shá miméni.
  I went to the grocery store to buy a bag of milk because my mother asked me to.
  השמש נמצאת עכשיו במזרח, כי זוהי שעת זריחתה.‎
  hashémesh nimtsét 'akhsháv bamizrákh, zóhi sh'át z'rikhatáh.
  The sun is in the east now, for this is the hour of its rising.
 2. (dated or formal) That; used to introduce declarative content clauses.
  המורה הודיעה כי מחר יתקיים יום ספורט בית־ספרי.‎
  hamorá hodí'a ki makhár yitkayém yóm spórt beit-sifrí.
  The teacher announced that tomorrow will be a school sports day.
  על השלט נכתב כי אסור להפריע את מנוחת הדיירים בין 2 ל־4 בצהריים.‎
  'al hashélet nikhtáv 'asúr l'hafría' 'et m'nukhát hadayarím bein 2 l'-4 batsohoráyim.
  The sign says (literally On the sign is written) that [it is] forbidden to disturb the tenants' rest between 2 and 4 in the afternoon.
 3. (archaic) When, as, at the time that.
 4. (archaic) Rather, but, but rather.

Synonyms[edit]

Proper noun[edit]

כִי (chif

 1. chi (Greek letter)