Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
See also:
U+6D01, 洁
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6D01

[U+6D00]
CJK Unified Ideographs
[U+6D02]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(Kangxi radical 85, +6, 9 strokes, cangjie input 水土口 (EGR), four-corner 34161, composition)

References[edit]

  • KangXi: page 619, character 15
  • Dai Kanwa Jiten: character 17350
  • Dae Jaweon: page 1014, character 10
  • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 1602, character 1
  • Unihan data for U+6D01

Chinese[edit]

Etymology 1[edit]

For pronunciation and definitions of – see (“clean; pure; innocent; to clean; to purify; etc.”).
(This character, , is the simplified form of .)
Notes:

Etymology 2[edit]

simp. and trad.

Pronunciation[edit]Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (28)
Final () (48)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kiɪt̚/
Pan
Wuyun
/kit̚/
Shao
Rongfen
/kjet̚/
Edwin
Pulleyblank
/kit̚/
Li
Rong
/kiĕt̚/
Wang
Li
/kĭĕt̚/
Bernard
Karlgren
/ki̯ĕt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
ji
Expected
Cantonese
Reflex
gat1

Definitions[edit]

  1. Name of a body of water.

References[edit]


Vietnamese[edit]

Han character[edit]

: Hán Nôm readings: khiết, khét, khít

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

References[edit]

  • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
  • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
  • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999