Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
See also: and
U+8CEA, 質
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8CEA

[U+8CE9]
CJK Unified Ideographs
[U+8CEB]

Translingual[edit]

Han character[edit]

(radical 154 +8, 15 strokes, cangjie input 竹中月山金 (HLBUC), four-corner 72806, composition)

References[edit]

 • KangXi: page 1210, character 7
 • Dai Kanwa Jiten: character 36833
 • Dae Jaweon: page 1676, character 5
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3648, character 8
 • Unihan data for U+8CEA

Chinese[edit]

trad.
simp.

Glyph origin[edit]

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*tids, *tjid
*tids
*tids, *tjid
*tjids, *tjid
*tjid
*tjid
*tjid

Ideogrammic compound (會意):  (two catty) +  (shellfish).

Pronunciation 1[edit]


Note:
 • ziêh4 - Chaozhou;
 • zioh4 - Shantou.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʐ̩⁵¹/
Harbin /ʈ͡ʂʐ̩²¹³/
Tianjin /ʈ͡ʂʐ̩⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂʐ̩²¹³/
Qingdao /tʃz̩⁵⁵/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Xi'an /ʈ͡ʂʐ̩²¹/
Xining /ʈ͡ʂʐ̩⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂʐ̩¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂʐ̩¹³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʐ̩²¹³/
Wuhan /t͡sz̩²¹³/
Chengdu /t͡sz̩³¹/
Guiyang /t͡sz̩²¹/
Kunming /ʈ͡ʂʐ̩³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂʐ̩ʔ⁵/
Hefei /ʈ͡ʂəʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡səʔ²/
Pingyao /ʈ͡ʂʌʔ¹³/
Hohhot /t͡səʔ⁴³/
Wu Shanghai /t͡səʔ⁵/
Suzhou /t͡səʔ⁵/
Hangzhou /t͡səʔ⁵/
Wenzhou /t͡sai²¹³/
Hui Shexian /t͡ɕiʔ²¹/
Tunxi /t͡ɕi⁵/
Xiang Changsha /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Xiangtan /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Gan Nanchang /t͡sɨʔ⁵/
Hakka Meixian /t͡sət̚¹/
Taoyuan /tʃït̚²²/
Cantonese Guangzhou /t͡sɐt̚⁵/
Nanning /t͡sɐt̚⁵⁵/
Hong Kong /t͡sɐt̚⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sit̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sɛiʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /t͡si²⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡sioʔ²/
Haikou (Min Nan) /t͡sit̚⁵/

Rime
Character
Reading # 2/2
Initial () (23)
Final () (48)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡ɕiɪt̚/
Pan
Wuyun
/t͡ɕit̚/
Shao
Rongfen
/t͡ɕjet̚/
Edwin
Pulleyblank
/cit̚/
Li
Rong
/t͡ɕiĕt̚/
Wang
Li
/t͡ɕĭĕt̚/
Bernard
Karlgren
/t͡ɕi̯ĕt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhi
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/2
No. 17401
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tjid/
Notes

Definitions[edit]

 1. matter; material; substance
 2. quality

Compounds[edit]

Pronunciation 2[edit]


Note:
 • chì - Xiamen, Quanzhou, Zhangzhou;
 • chit - Taiwan, Xiamen, Quanzhou.

Rime
Character
Reading # 1/2
Initial () (9)
Final () (17)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiɪH/
Pan
Wuyun
/ʈᵚiH/
Shao
Rongfen
/ȶiɪH/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjiH/
Li
Rong
/ȶjiH/
Wang
Li
/ȶiH/
Bernard
Karlgren
/ȶiH/
Expected
Mandarin
Reflex
zhì
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2
No. 17397
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tids/

Definitions[edit]

 1. to pawn
 2. hostage
  /   ―  rénzhì  ―  hostage
 3. Alternative form of (zhì, “gifts to superiors”).
 4. A surname​.

Compounds[edit]


Japanese[edit]

Kanji[edit]

(grade 5 “Kyōiku” kanji)

 1. content
 2. characteristic
 3. natural appearance
 4. confirm
 5. mortgage

Readings[edit]

Alternative forms[edit]

 • (variant)

Compounds[edit]

References[edit]

Noun[edit]

Kanji in this term
しつ
Grade: 5
on’yomi

(hiragana しつ, rōmaji shitsu)

 1. quality

Korean[edit]

Hanja[edit]

(jil, ji) (hangeul , , revised jil, ji, McCune-Reischauer chil, chi, Yale cil, ci)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

Vietnamese[edit]

Han character[edit]

(chất, chát, chắc, chặt, chắt, chớt)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.